Provincie Gelderland

|                      |Nr.  |2004-339   |
|                      |Arnhem,|23 juli 2004 |
Provincie teleurgesteld over uitspraak raad van state inzake hamstra

De provincie Gelderland is volgens de Raad van State (RvS) te streng geweest met het opleggen van een bestuursdwangbeschikking aan fouragebedrijf Hamstra in Putten. Dit concludeert de Raad in zijn uitspraak van gisteren. De uitspraak betekent dat het bedrijf geheel tegen de wens van de provincie in, voorlopig toch door mag gaan met haar activiteiten. De provincie beraadt zich op dit moment op de vraag welke stappen er nog ondernomen kunnen worden.

Het feit dat de RvS niet achter de handelswijze van de provincie staat is teleurstellend. De beslissing van de provincie om tot bestuursdwang (sluiting van het bedrijf) over te gaan, was namelijk niet alleen gebaseerd op de twee incidenten die zich in juni bij Hamstra hebben voorgedaan, maar kende een langere voorgeschiedenis. Het lijkt erop dat de Raad van State die voorgeschiedenis niet bij zijn uitspraak heeft betrokken, maar alleen heeft gekeken naar de beperkte milieugevolgen van deze incidenten. Daarbij heeft de Raad ook meegenomen dat het bedrijf inmiddels een nieuwe vergunningsaanvraag bij de provincie heeft ingediend.

Ook bezwaarschrift bij provincie
Hamstra heeft naast de zaak bij de RvS tegen de bestuursdwangbeschikking, ook een bezwaarschrift bij de provincie ingediend. De uitspraak van de Raad van State wordt bij de behandeling van dit bezwaarschrift meegenomen. De zitting van de provinciale Commissie bezwaar- en beroepschriften hierover vindt op 24 augustus aanstaande plaats. De Commissie brengt dan een advies uit aan de provincie. Op basis daarvan bekijkt de provincie of de bestuursdwangbeschikking aangepast moet worden of dat het meer voor de hand ligt deze in te trekken. Door de uitspraak van de RvS is de bestuursdwangbeschikking nu geschorst totdat de provincie op het bezwaarschrift heeft beslist. Die beslissing is op zijn vroegst in september te verwachten.

Opmerkelijk gevolg
De uitspraak van de RvS heeft het opmerkelijke gevolg dat Hamstra nu zonder milieuvergunning of gedoogbeschikking opereert, terwijl de provincie daar voorlopig even niets tegen kan ondernemen. Wel blijft de provincie het bedrijf uiteraard nauwlettend volgen. Als de bedrijfsvoering daartoe op enig moment aanleiding geeft, zal de provincie zonodig ingrijpen of de RvS vragen de schorsing op te heffen.