Dienstenbond CNV

Nieuwsflits - Uitslag enquête onder Albert Heijn Winkelpersoneel 23-07-2004

Bijgaand ontvangt u de uitslag van de door ons gehouden enquête onder u en uw collegas. Wij bedanken u hartelijk voor de genomen moeite om de enquête in te vullen. De resultaten zijn op een aantal punten behoorlijk verrassend en zijn inmiddels bij uw directie neergelegd en toegelicht.

CNV Dienstenbond heeft de enquête gehouden naar aanleiding van heel veel klachten die bij ons binnen kwamen. Deze klachten kenden een breed karakter, de aanscherping van het beleid met alle consequenties van dien, omgaan met ADV, veiligheidsgevoel in de winkel, enz.enz.

Het aantal reacties was bemoedigend en geeft een duidelijk beeld over de stand van zaken binnen Albert Heijn.

De resultaten zijn inmiddels besproken met de directie. De directie schermt met het eigen medewerkers tevredenheids onderzoek (MTO) dat veel meer reacties kent. Toch is uw en onze informatie wel degelijk belangrijk. Ook de directie erkent dit, zij het schoorvoetend. Men is in het algemeen niet blij met dit soort enquêtes maar dat is ook een rol die wij ons als vakbond toe eigenen.

Na het toelichten van de enquête van CNV Dienstenbond en mede naar aanleiding van een algemene enquête gehouden door FNV Bondgenoten en indringende vragen van de Ondernemingsraad zijn wij nu met enige regelmaat in gesprek met de directie over de voortgang.

Inmiddels zijn alle supermarktmanagers in 39 bijeenkomsten bijgepraat over allerlei onderwerpen, waaronder hoe om te gaan met aanscherping van het beleid en de wijze waarop dat in de winkel moet worden uitgevoerd. Albert Heijn blijft erbij dat de omgang met u en uw collegas op een sociaal verantwoorde wijze dient te geschieden. Men geeft toe dat op sommige plaatsen de uitvoering anders is dan de bedoeling. Reden om de vinger aan de pols te houden.

Hoe dan ook, u als werknemer heeft duidelijke rechten. Ook al haalt Albert Heijn de teugels ten aanzien van allerlei regels aan, dan moet dat wel binnen CAO-afspraken en binnen een sociaal kader blijven.

Wij zullen u op de hoogte houden. Blijft u ons ook informeren, dat kan ook per e-mail naar r.leloux@cnvdibo.nl

Het is en wordt steeds belangrijker lid te worden van een bond die voor de belangen opkomt van werknemers. De overheid laat werknemers steeds meer in de kou staan, reden te meer om voor u zelf op te komen. Dit geldt ook voor uw collega, maak hem of haar dus lid van CNV Dienstenbond.

Heeft u vragen of opmerkingen, neem gerust contact op met het kantoor van CNV Dienstenbond bij u in de buurt of met Richard Leloux, bestuurder in Hoofddorp en onderhandelaar bij Albert Heijn, r.leloux@cnvdibo.nl