Socialistische Partij

Kant oriënteert zich op Belgische gezondheidszorg tijdens werkbezoek aan Gent

23-07-2004 * SP-kamerlid Agnes Kant en fractiemedewerkster Renske Helmer zijn op werkbezoek geweest in Gent. Na toezegging voor deelname aan een politiek debat tijdens de Gentse feesten, besloten ze dit te combineren met aan aantal werkbezoeken en gesprekken om zich te oriënteren op de zorg in België. Een kort verslag van Agnes Kant.

Gent

Zondag 18 juli
Aankomst in Gent. De Gentse feesten zijn in volle gang. We vallen met de neus in de boter, Bløf treedt op. Een prima sfeer.

optreden Blof

Maandag 19 juli
's Ochtends brengen we een werkbezoek aan het Wit-Gele Kruis. Deze verzorgen de thuisverpleging. In tegen stelling tot in Nederland wordt de thuisverpleging (bij ons wijkverpleging), hier door een andere organisatie gedaan dan de huishoudelijke zorg en persoonlijke verzorging. Wachtlijsten kennen ze niet, bepalen wie hoeveel verpleegzorg nodig heeft doen zij zelf. Wel worden ze steekproefsgewijs achteraf gecontroleerd door de zorgverzekeringen of ze daar niet 'te ruimhartig in zijn'. Eén ding weten ze zeker: het systeem in Nederland, met de Regionale Indicatieorganen (RIO's) dat nooit! Dat is een schrikbeeld voor ze. 'We willen zelf snel kunnen bepalen wie we zorg moeten leveren. Wie anders als de verpleegkundige in de wijk kan dat het beste inschatten in overleg met de huisarts, en kan indien nodig ook direct handelen en zorg leveren?". Hoewel het Wit-Gele kruis een hele grote organisatie is, heeft elke verpleegkundige een eigen vaste wijk, en kent dus de patiënten goed. Eigen bijdrage voor deze vorm van zorg kennen ze niet, en overmatige registraties gelukkig ook niet.

Is in onze ogen de verpleging aan huis beter geregeld dan in Nederland, voor de ouderenzorg als het thuis niet meer gaat geldt het tegendeel. Ouderen kunnen zich dan aanmelden voor een rusthuis. Dit wordt niet geregeld via een volksverzekering, zoals de AWBZ bij ons. Maar is publiek (via gemeenten) of privaat geregeld. Hiervoor zijn wel fikse wachtlijsten, en het private circuit - voor wie het kan betalen
- bloeit dan ook aardig. Publiek of privaat, zelf betalen: ruim duizend euro per maand. Kan je dit niet betalen dan kun je wel terecht (na lang wachten) in een publiek rusthuis, maar moet je je hand ophouden voor de financiering bij de OCMW (een soort onafhankelijk sociale dienst). Voor mensen met weinig inkomen betekent aangewezen zijn op een rusthuis pure armoede.

's Middags is er een politiek debat over 'kan de sociale zekerheid de globalisering aan' met vakbonden, wetenschappers en de voorzitter van de werkgevers in België.

politiek debat in Gent

Het debat gaat al snel over chantage door werkgevers en regeringen met de verslechterde concurrentiepositie en de leus 'het gaat economische zo slecht '. De economische situatie en de komende vergrijzing worden gebruikt als argument om sociale verslechteringen door te drukken. Ook wordt gesproken over werkgevers die werknemers langer willen laten werken voor hetzelfde geld. De redeneringen en het taalgebruik van de voorzitter van de werkgevers had opvallend veel overeenkomsten met die van minister-president Balkenende...

politiek debat in Gent

's Avonds hebben we nog even genoten van de Gentse feesten.

Gent bij nacht

Dinsdag 20 juli
's Ochtends hebben we een afspraak met Walter Cornelis van de vakbond. Betere salarissen in de zorg is ook in België al jaren een belangrijk punt. De strijd vanaf de eerst 'witte woede' heeft al flinke verbeteringen opgeleverd, maar vergeleken met vergelijkbare beroepen is er nog steeds een achterstand. Walter is van mening dat de vakbonden in België meer dan in Nederland maatschappelijke strijd voeren, en voor meer dan alleen arbeidsvoorwaarden. Zo wordt er onder ander actie gevoerd voor het behoud van de solidariteit in de zorg. Onlangs was er nog een demonstratie van zo'n 20.000 werkers in de zorg voor verlaging van de werkdruk en daarmee ook voor betere zorg. De salarissen aan de top in de zorg in Nederland vindt hij schandalig.

Kant in gesprek met Cornelis

Tussen de middag bekijken we in de kathedraal het drieluik 'het Lam Gods' van de schilders de gebroeders van Eijck. Dat moet je gezien hebben als je naar Gent gaat, had Jan Marijnissen ons verteld. En hij heeft gelijk!

drieluik Het Lam Gods

`s Middags bezoeken we het academische ziekenhuis in Gent en bespreken vooral de verschillen in financieringssystemen van ziekenhuizen in België en Nederland. Hun inschatting is, dat de invoering van de financiering via DBC's vanaf volgend jaar in Nederland geen verbetering zijn, maar de zorg duurder maken. Vele argumenten dragen ze aan tegen de invoering van de marktwerking in de zorg in Nederland. Samenwerking is veel beter, is hun motto. Wat ze ook in de praktijk brengen, bijvoorbeeld in samenwerking met het ziekenhuis in Terneuzen.

Tot slot gaan we in gesprek met een huisarts over het systeem van eigen bijdragen in de zorg in België. Dat zijn er erg veel. En het is ook na gebruik van zorg gelijk kassa! Afrekenen voor vertrek. Bij de zorgverzekering kan de patiënt dan het bedrag met aftrek van de eigen betalingen, die overigens fors zijn, terug krijgen. In debatten over invoering van eigen betaling in de zorg wordt door voorstanders in de Tweede Kamer steevast België als positief voorbeeld genoemd. Nadelige gevolgen zijn niet bekend, zegt de minister dan. Wij nemen dankbaar de voorbeelden en onderzoeken van de negatieve gevolgen van eigen betalingen als bagage mee terug naar Nederland. In het debat over de No Claim, gaan we de minister daarmee confronteren. Al met al een zeer nuttig bezoek aan Gent!

Kathedraal in Gent

* Actueel nieuws uit het land