Nr. 7 23 juli 2004

Editie: Management

In deze Nieuwsbrief...
Special Instroom
Deze Management-editie is geheel gewijd aan een bijzonder onderwerp dat door zijn hardnekkigheid en mogelijke kwalijke gevolgen ons allen bijzonder aan het hart gaat. We hebben het over de stagnerende instroom van kwalitatief goede mensen in de procesindustrie en de laboratoria. Met deze editie proberen we een steentje bij te dragen aan de awareness en de bereidwilligheid om samen te werken om dit probleem te lijf te gaan.

Theo Seip,
directeur

Agenda

Vlnr: Jan Slokkers, Sjaak Mens, Erik Slijkhuis, Arnoud van Gemeren en Herbert Boland (red. Processional), Laurian Hollander, Arne Mast en Klaas Winters.

Aanmelden
Afmelden
Doorsturen
Reageren
Website
Archief
Het instroomprobleem: ieder voor zich of samen sterk? De deelnemers
De uitkomst

Het instroomprobleem: ieder voor zich of samen sterk?

De instroom van gekwalificeerd personeel in de procesindustrie en de laboratoria neemt af, evenals de instroom van leerlingen in het technisch beroepsonderwijs. Het probleem is misschien nog niet overal urgent, maar als we niets doen, wordt het dat wel. In diverse regio´s van ons land hebben bedrijfsleven en onderwijs de handen ineengeslagen en succesvol initiatieven ontplooid om hierin verandering te brengen. De vraag is of er met al deze regionale activiteiten niet te veel overlap is of teveel versnippering. Wordt het niet tijd om intensiever samen te werken?
Een aantal direct betrokkenen ging om de tafel voor een openhartig gesprek...
» Lees meer

De deelnemers

De volgende mensen namen deel aan de rondetafel-discussie.
- Laurian Hollander, Procescollege Mainport Rotterdam (PMR), www.deltalinqs.nl

- Arne Mast, Communicatie Centrum Chemie (C3), www.c3.nl
- Sjaak Mens, VAPRO-OVP, www.vapro-ovp.com

- Jan Slokkers, Procesindustrie Zeeland-West Brabant (PZW)
- Klaas Winters en Erik Slijkhuis, stichting Promotie Instroom Procesindustrie & Laboratoriumtechniek (PIP&L), www.pipenl.nl

De uitkomst

De deelnemers van de rondetafel-discussie onderschrijven de noodzaak van samenwerking en staan positief tegenover de suggestie om tot een platform te komen dat zorgdraagt voor een kennisuitwisseling tussen de veelal succesvolle regionale initiatieven.
» Lees meer

Deze nieuwsbrief wordt verstuurd door VAPRO-OVP © 2004

Concept en realisatie: Beatrijs Media Group. Ontwerp, techniek en verzending