Verbond van Verzekeraars

Daling indexcijfer

Het indexcijfer voor de verzekering van gebouwen voor de maand augustus is gedaald van 149 (deze maand) naar 143. Verzekeraars gebruiken het indexcijfer om de verzekerde (herbouw)waarden in polissen zoveel mogelijk in de pas te laten lopen met de prijsontwikkeling in de nieuwbouw.

Het indexcijfer wordt sinds januari van dit jaar gebaseerd op het CBS-prijsindexcijfer van de bouwkosten van nieuwe woningen. Omdat het CBS een kleine achterstand had opgelopen, zijn deze maand in één keer het vierde kwartaal van 2003 en het eerste kwartaal van 2004 gepubliceerd, wat resulteert in een forse daling. Het Verbond stelt overigens iedere eerste werkdag van de maand het nieuwe indexcijfer vast volgens het laatst bekende CBS-cijfer. Een overzicht is hier te vinden.

Verzekerd!, juli 2004