Sligro Beheer NV

PERSBERICHT

SLIGRO FOOD GROUP EN VEN GAAN SAMEN

Sligro Food Group N.V., gevestigd te Veghel en VEN Management en Beheer B.V. en Kuijper & Zoon B.V., houdstermaatschappijen van VEN Groothandelcentrum B.V., gevestigd te Amsterdam, delen mede dat verwacht mag worden dat overeenstemming zal worden bereikt over de overname van VEN Groothandelcentrum B.V. en haar dochtermaatschappijen door Sligro Food Group N.V.

VEN exploiteert vijf Ven Internationale Versmarkten (Diemen, Rotterdam, Den Haag, Cuyk, Alkmaar), een tweetal VEN Groothandelcentra (Den Haag, Haarlem) en een aantal Ven IJsland en Foodservice-activiteiten (Amsterdam, Naarden, Barendrecht, Den Haag). Bovendien heeft VEN een 75%-belang in Pébé Food te Almelo. Daarnaast is VEN actief op het gebied van de productie van hoogwaardige maaltijd componenten onder de naam Maison Niels de Veye. Het hoofdkantoor is gevestigd in Diemen. Alle VEN-groothandelsactiviteiten zijn service- en kwaliteitsgericht met veel aandacht voor vers en specialiteiten, in combinatie met een aantrekkelijk prijspeil en een zeer uitgebreid assortiment voor de horeca. De vestigingen hebben een gemiddelde verkoopvloeroppervlakte van 6.000 m2. Over het jaar 2003 is een omzet gerealiseerd van E 235 miljoen met 950 personeelsleden op fulltime basis. Het bedrijfsresultaat bedroeg E 4 miljoen en de nettowinst E 2 miljoen.

In het beursgenoteerde Sligro Food Group zijn foodretail- en foodservicebedrijven actief, die zich direct en indirect richten op de totale Nederlandse markt van de etende en drinkende mens. Sligro Food Group streeft ernaar een constant en beheerst groeiende kwaliteitsonderneming te zijn in al haar activiteiten en voor al haar stakeholders. Over het jaar 2003 is een omzet gerealiseerd van E 1.356 miljoen met een nettowinst van bijna E 45 miljoen. Het aantal personeelsleden op fulltime basis bedroeg 2.746.

Conform de SER-fusiecode zijn de werknemersorganisaties en de SER op de hoogte gesteld van de voorgenomen transactie en is de ondernemingsraden om advies gevraagd. De transactie zal worden aangemeld bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Partijen streven ernaar om de transactie in september 2004 te formaliseren.

De overgang van VEN naar Sligro Food Group zal geen nadelige invloed hebben op de werkgelegenheid van de gezamenlijke bedrijven. Het huidige management zal aan de onderneming verbonden blijven.

Sligro Food Group verwacht door de overname haar tweede positie op de Nederlandse foodservicemarkt te versterken om daarmee voldoende tegenwicht te kunnen blijven bieden aan haar multinationale concurrenten. De koopsom voor de aandelen bedraagt E 36,5 miljoen, waarvan ongeveer E 25 miljoen uit goodwill bestaat. De financiering vindt plaats uit bestaande kredietfaciliteiten.

De overname zal direct een positieve invloed hebben op de nettowinst en winst per aandeel van Sligro Food Group, zowel vóór als ná amortisatie goodwill. Verwacht wordt dat het bedrijfsresultaat als percentage van de omzet van VEN binnen drie jaar op het niveau van de foodservice-activiteiten van Sligro Food Group gebracht kan worden.

De overname wordt nader toegelicht in een persconferentie, te houden op vrijdag 23 juli a.s. om 12.00 uur ten kantore van VEN Internationale Versmarkt, Weesperstraat 126 (Industrieterrein Verrijn Stuart), 1112 AP te Diemen.

Veghel/Diemen, 23 juli 2004

|Sligro Food Group N.V.   |Ven Management en Beheer B.V./Kuijper &  |
|              |Zoon B.V.                 |
|A.J.L. Slippens       |J.H.M. Ven                 |
|H.L. van Rozendaal     |                      |
|Tel. +31 413 343 500    |Tel. +31 20 398 88 88           |

---- --