Magnus Holding NV

image001.jpg

Halfjaarcijfers Magnus Holding
De omzet van Magnus Holding N.V. over het eerste halfjaar van 2004 bedroeg 8,9 miljoen euro (H2 2003: 6,6 miljoen euro). Het resultaat na belastingen was 0,2 miljoen euro (H2 2003: 0,8 miljoen euro negatief). Momenteel bereidt Magnus Holding de acquisitie voor van Weha Automatisering, specialist in op Microsoft Business Solutions-Navision gebaseerde bedrijfsoplossingen. De directies van Magnus Holding en Weha streven ernaar deze transactie eind september af te ronden.

Fred Hermans, Chief Executive Officer van Magnus Holding: "Magnus Holding handhaaft ook in het tweede kwartaal het pad van omzetgroei en herstel van winstgevendheid. Dit realiseren we via meerdere kernactiviteiten: enerzijds oplossingsonafhankelijke advisering over de inrichting van bedrijfsprocessen en anderzijds invoering van op SAP, Microsoft Business Solutions Axapta of Microsoft Business Solutions Navision gebaseerde bedrijfsoplossingen. Met Qurius ETX komt daar een derde activiteit bij: ontwikkeling van maatwerkoplossingen, portals en integratiesystemen."

Acquisitie ETX
De overname van ETX werd op 30 juni jl. afgerond. De resultaten van ETX - dat naar verwachting over heel 2004 een omzet van 2,0 miljoen euro zal realiseren - worden in het tweede halfjaar van 2004 in die van Magnus Holding opgenomen. De koopsom is voldaan in gewone aandelen B in Magnus Holding N.V. en deels afhankelijk van de resultaten van ETX in 2004. Initieel heeft Magnus Holding 2,3 miljoen aandelen B uitgegeven, bij een maximale 'earn-out' komen daar 1,6 miljoen aandelen B bij. De niet-genoteerde aandelen B kunnen volgens het overeengekomen conversieschema in drie jaar worden omgezet in genoteerde aandelen A.

Resultaten Qurius
In het eerste halfjaar van 2004 bedroeg de omzet van Qurius 5,4 miljoen euro (H2 2003: 3,4 miljoen euro). Daarvan was de bruto marge (omzet minus inkoop software, onderhoudskosten en extern ingekochte uren) 4,1 miljoen euro (H2 2003: 2,7 miljoen euro). EBIT was 1,0 miljoen euro (H2 2003: nihil).

In het tweede kwartaal koos - vooral in de traditionele piekmaand juni - een groot aantal nieuwe klanten voor Qurius, waaronder ECL, De Giessen, HCI (Holland Coatings Industries), PDM en Zurel. Qurius kreeg vervolgopdrachten van onder andere SITA en Versatel.

In 2003 is extra geïnvesteerd in de kwaliteit van de Qurius-organisatie en de uitbreiding van het aantal branches. Deze investeringen hebben in het eerste halfjaar van 2004 het verwachte resultaat opgeleverd. Met nieuwe klanten als Regionale Reinigingsdienst Rd4, Delta Nuts, Curef Metal Processing, Bowie Recycling en vervolgtrajecten bij SITA is de doorbraak van Qurius in de milieubranche een feit. Ook nam het percentage opdrachten voor grote nationale en internationale klanten toe, waardoor Qurius zijn onderscheidend vermogen aan de bovenkant van de middenmarkt kon aantonen. Daarbij slaagde Qurius erin een goede mix van grote en kleine projecten te acquireren, wat gunstig is voor de bezettingsgraad van de consultants.

Qurius richt zich op de branches bloemen & planten, chemie & farmacie, food, milieu, opslag & transport, professional services en verhuur. Door de acquisitie van Weha zullen daar twee branches bijkomen.

Resultaten Magnus
In het eerste halfjaar van 2004 bedroeg de omzet van Magnus 3,5 miljoen euro (H2 2003: 3,2 miljoen euro). EBIT was nihil (H2: 2003: 0,1 miljoen euro). Magnus Management Consultants heeft in het eerste halfjaar van 2004 de positionering als oplossingsonafhankelijke adviespraktijk aangescherpt. Deze profilering begint vruchten af te werpen, zoals een sterkere positie in de segmenten media en consumer products & retail. Naast Magnus Management Consultants blijft Magnus Systems Support zich concentreren op de dienstverlening rond de bedrijfsoplossingen van SAP.

Winst- en verliesrekening
EBIT was 0,6 miljoen euro (H2 2003: 0,4 miljoen euro negatief). Dit is inclusief 0,3 miljoen euro holdingkosten (H2 2003: 0,5 miljoen euro). De financiële baten en lasten bedroegen 0,3 miljoen euro negatief (H2 2003: 0,3 miljoen euro negatief). De belastinglast was 0,1 miljoen euro (H2 2003: 0,2 miljoen euro belastingbate). De met de ETX-acquisitie verband houdende kosten zijn in het eerste halfjaar van 2003 in de holdingkosten opgenomen.

Balans
Het balanstotaal bedraagt 12,3 miljoen euro en het groepsvermogen 4,5 miljoen euro.

Kasstroom en financiering
De kasstroom uit operationele activiteiten bedroeg 0,7 miljoen euro negatief vanwege de door toegenomen omzet verhoogde debiteurenpositie. De kasstroom uit investeringsactiviteiten bedroeg 0,1 miljoen euro negatief. De kasstroom uit financieringsactiviteiten bedroeg 0,8 miljoen euro positief. Het gebruik van de kredietfaciliteit nam toe met 1,0 miljoen euro. Gedurende het eerste halfjaar is 0,3 miljoen euro afgelost op de langlopende lening.

Aandelen
Het totaal aantal uitstaande (A en B) aandelen Magnus Holding bedraagt 41.773.708. Met ingang van 1 juli is Magnus Holding overgegaan tot het versnellen van het conversietempo van niet-genoteerde aandelen B in aandelen A, van maximaal 5% naar maximaal 9,9% van het totaal aantal aandelen A per kwartaal. In het kader van deze conversie is per 1 juli 2004 bij de effectenbeurs van Euronext Amsterdam toelating aangevraagd van nog 1.864.850 klasse A aandelen. Dit brengt het totaal aantal genoteerde aandelen A op 23.161.798.

Personeel
Op 30 juni 2004 telde Magnus Holding 178 medewerkers (31 december 2003: 168). Hiervan zijn 92 medewerkers in dienst van Magnus (31 december 2003: 94) en 86 in dienst van Qurius (31 december 2003: 73). De salarissen, pensioenen en sociale lasten bedroegen 4,8 miljoen euro (H2 2003: 4,0 miljoen euro). Na de acquisitie van ETX per 1 juli telt Magnus Holding omstreeks 200 medewerkers.

Strategie en verwachtingen
Belangrijkste doelstelling voor 2004 is versterking van de leidende marktpositie op het gebied van Microsoft Business Solutions in de gekozen segmenten. Een belangrijke stap hiertoe is de voorgenomen acquisitie van Weha Automatisering en de integratie van dat bedrijf met Qurius. "Het is duidelijk dat de MBS-oplossingen - op de juiste manier aangevuld met branchespecifieke componenten - een behoefte vervullen in de middenmarkt. Qurius heeft aangetoond hierin heel sterk te zijn, met een branchegerichte benadering en de MBS-technologie als hulpmiddel. Via Qurius ETX hebben we nu ook de mogelijkheid om oplossingen te completeren met de 'klassieke' Microsoft-producten via portals en in- en externe integratie. Nu gaat het erom om onze positie in deze markt te bestendigen en verder uit te bouwen", aldus Hermans.

Per saldo verwacht Magnus Holding op basis van de huidige pijplijn over 2004 een aanzienlijke stijging van de omzet te kunnen realiseren ten opzichte van 2003. Datzelfde geldt voor de EBIT, waarbij rekening gehouden moet worden met de traditioneel rustige vakantieperiode en de kosten van de Weha-transactie.

Magnus Holding N.V.
Magnus Holding levert in een aantal specifieke branches advies over, en implementatie en beheer van bedrijfsoplossingen die gebaseerd zijn op technologie van Microsoft en SAP. De groep bestaat uit Qurius, Qurius ETX en Magnus. Qurius is als Gold Partner voor Microsoft Business Solutions een toonaangevend specialist in branchespecifieke bedrijfsoplossingen in de Benelux en ook internationaal actief via de FAQT Group. Qurius ETX is gespecialiseerd in professionele softwareontwikkeling op het Microsoft-platform en is Microsoft Gold Partner voor e-business oplossingen. Magnus adviseert en ondersteunt bij het realiseren van blijvende verbeteringen en innovaties in processen, organisaties en systemen. Magnus Holding is sinds 1998 beursgenoteerd aan Euronext Amsterdam. Meer informatie over Magnus Holding vindt u op www.magnus.com.

Voor meer informatie
Magnus, Caroline Jooren. Telefoon: (035) 699 60 60; e-mail: c.jooren@nl.magnus.com