DORCAS

Yvonne van Gennip geeft startsein voor landelijke actie

Mobieltjes inzamelen voor het goede doel

Met een ludieke actie geeft drievoudig Olympisch schaatskampioene Yvonne van Gennip vrijdag 23 juli a.s. om 10 uur op Texel het startschot voor de landelijke inzamelingsactie 'Mobiel voor mens en dier'. Hulporganisatie Dorcas Hulp Nederland zamelt vanaf deze zomer afgedankte mobiele telefoons in, in samenwerking met zeehondencentrum EcoMare op Texel.

Uit onderzoek is gebleken dat er in elk keukenlaatje in Nederland wel een ongebruikte telefoon ligt. Ook bij bedrijven worden de mobiele telefoons periodiek vervangen. Dorcas en EcoMare gaan deze overtollige mobieltjes inzamelen, waarna ze worden nagekeken, zo nodig gerepareerd en weer verkocht. Ze worden dan met name in Polen, Rusland, Tanzania en India weer op de markt gebracht. Het bedrijf GBS Recycling in Lelystad zorgt voor de verwerking. Elk mobieltje levert 3,50 euro op voor EcoMare en Dorcas.

'Dorcas en EcoMare hebben elkaar gevonden. Beiden zetten zich in voor een duurzame maatschappij. De één richt zich op de mens in nood de ander op de natuur en het milieu. Dit is een unieke inzamelingsactie voor twee goede doelen, waaraan ik graag mijn medewerking verleen', aldus Yvonne van Gennip.

In de loop van de komende maanden zamelt Dorcas de mobiele telefoons in bij haar 240 inzamelingsdepots en haar 8 Dorcas-winkels in het hele land. Op www.gebruiktegsm.nl kunt u een lijst vinden van de depots in uw provincie. Ook kunnen de mobieltjes bij EcoMare worden ingeleverd.

Dorcas is een internationale hulpverleningsorganisatie, die actief is in Oost-Europa, het Midden-Oosten en Afrika. Via lokale partners worden vier soorten hulp verleend: noodhulp, sociale hulp, structurele hulp en financiële adoptie.

EcoMare, het centrum voor wadden en Noordzee op Texel, is actief voor de bescherming van natuur en milieu in het waddengebied en de Noordzee, met voorlichting en door opvang van vogels en zeehonden.