Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties


Voorstel van Rijkswet Onderzoeksraad voor Veiligheid

23 juli 2004

Het voorstel van Rijkswet is in juni 2003 voor de eerste keer behandeld in de Tweede Kamer. De minister kon het niet eens worden met de Kamer over de ministeriële verantwoordelijkheid in relatie tot de onafhankelijkheid van de Raad. Hierop is behandeling van het wetsvoorstel gestaakt en de Raad van State om advies gevraagd. Dit advies is uitgebracht en de minister van BZK heeft met de vierde nota van wijziging het wetsvoorstel hierop aangepast. De Tweede Kamer is op 11 juni 2004 akkoord gegaan met het voorstel en het advies van de Raad van State.

Voor inzage in de stukken die onder nr. 28635 en 28634 aan de Tweede Kamer zijn gezonden zie Externe link http://parlando.sdu.nl/cgi/login/anonymous
---

---

---

---