Ingezonden persbericht

Kunstonderwijs op zijn Russisch voor kinderen met ambities

Rotterdam, 09 augustus 2004: The Russian School of Arts is de eerste professionele kunstopleiding voor de Nederlandse jeugd vanaf 4 jaar dat gebruik maakt van de Russische lesmethode. Er wordt theater-, teken-, viool-, dans-, zang- en pianoles gegeven. Het doel van deze nieuwe school is om een kweekvijver van kunstzinnig talent te vormen, waar kinderen elkaar motiveren om aan de hoge standaarden te voldoen. " Als je de lat hoog legt, willen kinderen meer bereiken, ook op andere terreinen. De concurrentie is groot, en kinderen vergelijken zichzelf met de groep die hoog presteert. Ook voor getalenteerde kinderen is het prettig om eens niet altijd de beste te zijn." Aldus P.van Strien, directeur van de nieuwe school.

De Russische methode is gebaseerd op een intensieve opleiding (minimaal 2 keer in de week les) met veel persoonlijke aandacht van talentvolle begeleiders. De sleutelwoorden hierbij zijn resultaat, vooruitgang en plezier.

Bijzondere aandacht is gegeven aan het vinden van de juiste docenten. Allen zijn in hun jeugd zelf als veelbelovend talent beoordeeld en hebben een opleiding genoten met internationaal aanzien. Vele van deze docenten hebben ook prijzen gewonnen bij prestigieuze (internationale) concoursen. Verder zijn allen bezig met een succesvolle carrière op hun vakgebied. Hiernaast zal vaak gebruik worden gemaakt van gastdocenten. Van Strien zegt er het volgende over: " Talent ontwikkel je met talent. Alleen winnaars kunnen een winnaarmentaliteit overbrengen die nodig is om succesvol te zijn. We weten dat niet al onze studenten professionele kunstenaars zullen worden, maar we geloven dat door onze studenten aan te moedigen en te trainen volgens hoge standaarden, ze hiervan niet alleen in de kunst de vruchten zullen kunnen plukken maar ook in alle andere richtingen waar ze in de toekomst voor zullen kiezen. Wij denken dat ons streven naar deze hoge standaard en perfectie ons onderscheid van andere kunstscholen."

Hiernaast willen we ook ouders en kinderen helpen bij de keus van een artistieke richting. Hiervoor hebben we de workshop "Kids in arts" ontwikkeld. Het kind krijgt gedurende 12 weken "les" in tekenen, dans, zang, theater en piano of viool. De belangrijkste taak van de "docent" gedurende de workshop is geen kennisoverdracht maar observatie en motivatie van de pupil. Het resultaat hiervan zal gecommuniceerd worden met de ouders die dan tezamen met de beleving van hun kind beter in staat zullen zijn een "juiste" keuze te maken voor de verdere ontwikkeling in de richting dat het beste bij hem/haar past.

De eerste open dag van de Russian School of Arts zal zijn op Zaterdag 04 september tussen 12:00 en 16:00 uur bij de American International School Rotterdam (AISR) aan de Verhulstlaan 21. Ook zullen lessen gegeven worden bij de Heijbergschool en de Wolvert van Borselen allen in Hillegersberg. Naast lessen in het Nederlands heeft de Russian School of Arts ook een Engelstalig lesprogramma. De groepslessen en de workshop kosten ¤ 135 per maand en voor privé les gelden verschillende tarieven. Meer informatie kunt u krijgen via dhr. Van Strien tel.: 010-4181898 of middels de website: www.russianschool.nl
---

///Einde persbericht///

Attachement verkrijgbaar: Op een foto zijn kinderen van de Russian School zich aan het voorbereiden op de uitvoering van een Japans sprookje.

Over de Russian School of Arts

De Russian School of Arts gaat in Rotterdam Noord piano-, viool-, dans-, theater-, teken-

en zanglessen verzorgen aan Nederlandse kinderen volgens de voor Nederland aangepaste

Russische methode van cultuuronderwijs. Deze methode gaat uit van professioneel onderwijs

met topdocenten vanaf de vroege jeugd. Voor meer informatie, kunt u met mij contact opnemen op tel: 06-48156402
Met vriendelijke groet,

Peter van Strien
Russian School of Arts
Borchsatelaan 138
3055 ZN Rotterdam
tel: 010-4181898
fax:010-4188634
www.russianschool.nl

Contact: Peter van Strien

functie: Directeur Russian School of Arts

telefoon: 010-4181898

mobiel: 06-48156402

E-mail: P.van.Strien@russianschool.nl