Ministerie van VenW Directoraat-Generaal Luchtvaart

Nieuws

3 september 2004 Nieuwe beslissing op bezwaar Lelystad in werking

Nieuwe beslissing op bezwaar Lelystad in werking
DGL, 9/3/2004

Op 26 augustus 2004 is een nieuwe beslissing op bezwaar inzake luchthaven Lelystad in werking getreden. Aangegeven is op welke onderdelen het Aanwijzingsbesluit luchthaven Lelystad van 9 november 2001 is aangepast. De nieuwe beslissing op bezwaar voor het luchtvaartterrein Lelystad ligt ter inzage bij de Hoofddirectie Juridische Zaken van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en zijn daarnaast beschikbaar via deze website. Klik hier voor het besluit en bijbehorende documenten. Zie het origineel


Deze tweede beslissing op bezwaar is opgesteld in reactie op bezwaren die eerder tegen dit aanwijzingsbesluit zijn ingediend. De Raad van State heeft de eerste beslissing op bezwaar op 5 november 2003 vernietigd.
De beslissing op bezwaar heeft uitsluitend betrekking op de huidige aanwijzing en heeft geen betrekking op de mogelijke verdere ontwikkeling van luchthaven Lelystad (fase 2). De exploitant heeft recent bevestigd dat concrete plannen voor de toekomst van de luchthaven thans ontbreken.

4 september 2004