Gemeente Dalfsen

24-08-2004

Start uitgifte bouwkavels in De Gerner Marke

De eerste uitgifteronde van bouwkavels, projectkavels en projectwoningen in De Gerner Marke gaat van start! Op zaterdag 4 september tussen 12.00 en 17.00 uur bent u welkom op een doorlopende informatiemiddag in het hotel-restaurant het Hof van Dalfsen aan de Haersolteweg 3 in Dalfsen.

Op deze informatiemiddag kunt u terecht voor vragen over onder andere het beeldkwaliteitplan, het uitgiftesysteem, welke bouwkavels, projectkavels en projectwoningen precies beschikbaar komen en bijvoorbeeld de grondprijzen.

Vanaf woensdag 8 tot en met donderdag 30 september kunt u zich voor de beschikbare bouwkavels, projectkavels en projectwoningen inschrijven. Mocht u interesse hebben, dan kunt u vanaf 8 september een informatiebrochure ophalen in het gemeentehuis. In deze brochure zit het inschrijfformulier.

Er worden ook een aantal sociale koop-- en huurwoningen door de woningstichtingen gebouwd. Te zijner tijd wordt hierover meer bekend.

De inschrijfperiode sluit dus op 30 september. Het is van belang dat u uw inschrijfformulier (met bijlagen) uiterlijk op deze datum hebt ingeleverd. Na deze datum ingeleverde inschrijfformulieren worden namelijk niet meer in behandeling genomen.

Mocht u na de informatiemiddag en het lezen van de informatiebrochure nog vragen hebben, dan kunt u vanaf 8 september contact opnemen met de heer L.H. Berkhoff, telefoonnummer (0529) 48 82 31, of mevrouw Engelsman, telefoonnummer (0529) 43 89 03.