CDA

CDA
27-08-04

4 september:

Bewindslieden Van Geel, Veerman, Peijs ,Van Gennip, en partijvoorzitter Van Bijsterveldt op startmanifestatie over duurzame ontwikkeling

Staatssecretaris Van Geel (Milieu), minister Peijs (Verkeer en Waterstaat), minister Veerman (Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit), staatssecretaris Van Gennip (Economische Zaken) en partijvoorzitter Marja van Bijsterveldt nemen deel aan de startmanifestatie over duurzame ontwikkeling op zaterdag 4 september a.s. in De Galgenwaard (Herculesplein 241) te Utrecht. De bijeenkomst begint om 11.00 uur en duurt tot circa 15.30 uur.

De startmanifestatie kent een gevarieerd programma: er zijn korte toespraken van de partijvoorzitter en de CDA-bewindslieden, Lagerhuisdiscussies over stellingen, en een aantal workshops. Tevens is er een Fair Trade en Best Practicesmarkt waar bedrijven presenteren wat zij doen op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Deelnemers kunnen ook gratis een rit maken met de waterstofbus. Staatssecretaris Van Geel sluit de dag af met een toespraak.

Met deze manifestatie start het CDA het debat over duurzame ontwikkeling. Basis voor het debat vormt de discussienotitie Investeren in duurzame ontwikkeling die 1 september a.s. verschijnt. Deze discussie is een rechtstreeks gevolg van de zogeheten Fonteinavonden die het CDA najaar 2003 organiseerde over de politieke agenda van het CDA. De leden zetten tijdens deze avonden rentmeesterschap, milieu en energie op de eerste plaats en gaven tevens aan dat zij het onderwerp wilden verbreden tot duurzame ontwikkeling.

Het volledige programma van de startmanifestatie treft u aan op onze website: www.cda.nl/4september

Fonteinavonden over duurzame ontwikkeling
Tussen 13 september en 1 november a.s. zijn er verspreid over het land zes regionale discussieavonden. Tijdens deze bijeenkomsten discussiëren de leden in vier parallelle deelsessies over de vier deelonderwerpen in de discussienotitie: 1. economie, ecologie en energie; 2. duurzame mobiliteit, verkeer en vervoer; 3. ruimtelijke inrichting, landbouw, natuurbeheer, water en recreatie en 4. duurzame ontwikkelingssamenwerking.

Hieronder treft u data en locaties van deze Fonteinavonden aan. Alle bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur, de zalen zijn open vanaf 19.00 uur.

Maandag 13 september
Haren, 't Gorechthuis, Hortuslaan 1

Woensdag 22 september
Enschede, Parklocatie De Jaargetijden, Parkweg 49

Woensdag 29 september
Velsen-Noord, Corus Congrescentrum, Wenkebachstraat 1

Woensdag 6 oktober
Borssele, Bezoekerscentrum EPZ, Wilhelminahofweg

Woensdag 13 oktober
Wageningen, Universiteit Wageningen, gebouw 316, Scheikunde Middenbouw Dreijenplein

Maandag 1 november
Eindhoven, Evoluon, World Class Conference Center, Noord-Brabantlaan
1a