Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Eigen kentekenbewijs voor bromfietsen

Nieuwe brom- en snorfietsen krijgen per 1 september 2005 een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat. De ministerraad is vanmiddag akkoord gegaan met een voorstel van minister Karla Peijs.

Eigenaren van bestaande brom- en snorfietsen kunnen vanaf diezelfde datum een eigen kentekenbewijs en kentekenplaat aanvragen. Het aanvragen van een eigen kenteken is mogelijk tot en met 31 oktober 2006. De RDW zorgt voor de registratie en uitgifte van de kentekens en kentekenbewijzen.

Met de kentekenregistratie worden van alle Nederlandse bromfietsen de technische gegevens van het voertuig en de persoonsgegevens van de eigenaar/houder geregistreerd. Daarmee wil de overheid de verkeersveiligheid vergroten, criminaliteit beter aanpakken, de aansprakelijkheid duidelijk vaststellen en de verzekeringsplicht beter handhaafbaar maken. Met de komst van de nieuwe kentekenplaat komt het verzekeringsplaatje, dat elke bromfiets nu hoort te hebben, voor gekentekende bromfietsen te vervallen.

De kentekenplicht voor bromfietsen geldt voor alle bromfietsen in Nederland. Volgens de wet vallen ook alle snorfietsen, bromscooters, brommobielen en fietsen met hulpmotor van minder dan 50cc onder de definitie van bromfiets.

Het voorstel zal nu eerst aan de Raad van State, de Tweede en Eerste Kamer worden voorgelegd.