Nieuw-Vlaamse Alliantie


De Gordel: de NMBS beschouwt de Vlaamse fietser niet als een volwaardige klant (31/08/04)

Wie zondag 5 september met de trein naar de Gordel wil reizen, kan maar beter kiezen voor een wandeltocht. Voor De Gordel, hét Vlaams fietsevenement bij uitstek, legt de NMBS sinds vorig jaar immers geen speciale fietstreinen meer in. Alle mooie woorden en beloftes rond promotie van openbaar vervoer van oude en nieuwe excellenties ten spijt kunnen mensen die daarvoor willen betalen hun fiets niet eens meenemen op de trein. Het klinkt hilarisch op een moment dat de SP.a het gratis openbaar vervoer blijft propageren.

De officiële uitleg van de NMBS luidt als volgt: het beheerscontract legt dergelijke extra treinen niet als een verplichting openbare dienst op aan de NMBS en aangezien ze verlieslatend zijn zet de NMBS deze treinen niet meer in.
Inmiddels wordt duidelijk dat het voor de deelnemers aan de Gordel niet aangewezen is om zondag de eigen fiets mee te nemen op de trein want de NMBS kan geen garantie geven dat de fietsen op de gewone treinen kunnen.
Dan maar een Gordelfiets huren bij de NMBS voor 9,50 Euro? Eén probleem: het aantal fietsen van de NMBS is beperkt. Dus moet er tijdig gereserveerd worden in een station. En vergeet de kostprijs niet: een huurfiets kost 9,50 Euro, uw treinbiljet 10 Euro (inschrijving Gordel inbegrepen). De rekening is dan snel gemaakt. Als een gezin met twee opgroeiende kinderen überhaupt aan huurfietsen van de NMBS geraakt is het 78 euro kwijt.
Wie al fietsend wil Gordelen is dus bijna verplicht een fietsrek op de wagen te installeren en zelf naar een Gordeltrefpunt te rijden.

De N-VA is al jaren vragende partij voor een nieuw beheerscontract waarin ondermeer de ondersteuning voor dergelijke evenementen kan worden opgenomen. Nu bepaalt de NMBS autonoom voor welke activiteit ze speciale treinen inlegt en op basis van betwistbare criteria. Want is elke extra zomertrein naar de kust per definitie kostendekkend? Nu bepaalt ook de minister à la carte welke doelgroepen gratis of goedkoper treinen. Het wordt de hoogste tijd dat hierover een ruim debat wordt gevoerd in het belang van een kwalitatieve dienstverlening aan de reizigers.

De N-VA doet daarom een dringende oproep aan Minister van Overheidsbedrijven Johan Vande Lanotte om een creatieve oplossing uit te werken voor De Gordel van zondag. Laat enkele bagagewagens of omgebouwde dubbeldekkers aan de gewone treinen hangen. En pas desnoods dit verlies voor de NMBS bij zodat elk Vlaams gezin op een democratische en vooral milieuvriendelijke manier kan genieten van een prachtige Gordel.

Auteur:
Wnd. voorzitter
Frieda Brepoels

Meer informatie:
Contactpersoon: Piet De Zaeger
E-post: piet.dezaeger@n-va.be
Url: www.n-va.be