Gemeente Ten Boer

Onkruidbestrijding van uw oprit
Datum: 05-09-2004

De gemeente is weer begonnen met het verwijderen van onkruid op verharding. Ook de komende weken zal een borstelmachine het onkruid afborstelen. Binnen enkele dagen voert de gemeente dit af met een veegmachine. Het afgeborstelde kan enkele dagen blijven liggen totdat er voldoende ligt voor de veegmachine om het af te voeren. Wij vragen uw begrip voor de mogelijke overlast die dit realiseert.

De gemeente Ten Boer heeft ervoor gekozen het onkruid op verharding niet chemisch te bestrijden maar op de hiervoor genoemde wijze te borstelen. De gemeente kiest hiermee voor het milieu en voorkomt dat u of uw kinderen in contact kunnen komen met chemische middelen. Een ander nadeel van chemische onkruidbestrijding is dat er op de bestrating doodgespoten en geel geworden onkruid blijft staan. Doordat de gemeente niet deze chemische bestrijding toepast maar na het borstelen het onkruid opveegt realiseert de gemeente een veilig en bruikbaar straatbeeld.

U kunt als inwoner van de gemeente ook gebruik maken van dit milieuvriendelijke systeem als u het onkruid op uw oprit wilt laten verwijderen. U kunt hiervoor tegen een vergoeding van 8,50 eenmalig de machine met machinist inhuren. De maximale breedte/lengte van de oprit is voor dit tarief 4x8 meter. U dient zelf het losgeborstelde onkruid af te voeren. Om zich hiervoor op te geven kunt u bij het gemeentehuis een formulier opvragen of dit formulier downloaden.

Nadat de gemeente de vergoeding van u heeft ontvangen, neemt de gemeente contact met u op om aan te geven wanneer zij uw oprit borstelen.