Het Nederlandse voorzitterschap van de Europese Unie


---

05-08-2004 http://www.eu2004.nl/
Landbouw en Visserij | Persberichten


---


*Informele Landbouwraad, 5-7 september

Van 5 tot en met 7 september komen de landbouwministers van de Europese Unie samen in Noordwijk en Lisse voor hun halfjaarlijkse Informele Landbouwraad. Zoals de naam al aangeeft speelt een deel van het programma zich af in een informele sfeer. Zo zullen de ministers de Rotterdamse haven per boot bezoeken en zijn zij te gast op het boerenbedrijf van minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Echter, op dinsdag 7 september ontmoeten de ministers elkaar om een onderwerp te bespreken dat door het gastland is vastgesteld. Centraal thema in deze discussie in de Keukenhof in Lisse is 'Agriculture under the public eye: who is responsible for what?'. Wellicht is het tijd om de balans tussen de private en publieke spelers te heroverwegen: de balans tussen markt en overheid. Het Nederlandse Voorzitterschap zou graag weten of de Landbouwraad en de Europese Commissie deze mening delen. Verder wil het Voorzitterschap verkennen wat de rol van de Raad en Commissie zou kunnen zijn in de algemene discussie op dit terrein.

Om de discussie enigszins op gang te brengen is een (Engelstalig) Presidency Working Document opgesteld:


- Agriculture under the public eye: who is responsible for what? (pdf)

http://www.eu2004.nl/20040805-165716-M