Gemeente Almere

Archeologiedag in Almere

Zondag 5 september van 12.00-16.00 uur organiseren de gemeente Almere en het stadslandgoed de Kemphaan een archeologiedag. Op deze dag kunt u archeologie van Almere zien, voelen en beleven. Even waant u zich terug in de steentijd. De toegang is gratis.

Activiteiten op 5 september

* Kijk en doe mee!
Breng een bezoek aan een opgravingsput (van twee meter diep), waar professionele archeologen aan het werk zijn en misschien vindt u wel een spoor uit de steentijd. De opgravingsput is bereikbaar vanaf de Kemphaan en ligt in Almere-Overgooi. aan de straat het Streekbos.

* Tentoonstelling
In het Eksternest, dat gelegen is op het stadslandgoed, is een tentoonstelling van de Almeerse archeologie. De tentoonstelling laat Flevolandse vondsten uit de prehistorie zien, zoals hazelnootdoppen, gereedschap in de vorm van twee stenen bijlen en aardewerk. De andere periode van de archeologie, die van de scheepvaart, levert enorm grote vondsten op in de vorm van scheepswrakken. Er zijn modellen van een tweetal schepen aanwezig van het type kogge. Er zijn in de tentoonstelling aansprekende schatten te zien. Van een leren schoenzool uit de vroege 14de eeuw tot een lading aardewerk die bij een praam behoorde en omstreeks 1875 is vergaan. De tentoongestelde zaken zijn in bruikleen gegeven door Het Nederlands Instituut voor Scheeps- en onderwaterArcheologie (NISA) en de Provinciale Archeoloog.
* Workshops
Doe mee aan de diverse workshops en demonstraties uit de prehistorie, zoals: vuursteen bewerken, potten vormen, het maken van pijlen, vuur en snorrebord.

* Verhalenverteller
In de Schaapskooi worden verhalen verteld over de middeleeuwse scheepvaart om 12.30, 13.30 en 14.30 uur. Nico de Verhalenman is gespecialiseerd in het vertellen van verhalen over oude scheepvaart. Graag voert Nico zijn publiek mee over de woelige en woeste baren van de Zuiderzee. De Zuiderzee bepaalde eeuwenlang het leven in de gebieden eromheen. Dorpen bloeiden vanwege de visvangst, scheepsbouw en walvisvaart en ontwikkelden hun eigen cultuur. Tot de bouw van de Afsluitdijk was de Zuiderzee echter ook een voortdurende bedreiging. Bij storm vergingen vissersboten en werden soms grote stukken land overstroomd.
* Theatervoorstelling
In het hoofdgebouw van de Kemphaan wordt een spectaculaire en muzikale theatervoorstelling opgevoerd. Het theaterstuk MARANZA speelt twee keer (om 13.15 en 14.45 uur). Dit toneelstuk is een meespeelvoorstelling en zal zich richten op de archeologie van Almere en de kennis die het publiek daarvan bezit. Twee acteurs, een muzikant en tien personages spelen een voorstelling gebaseerd op ware verhalen van het publiek. In MARANZA wordt werkelijkheid fantasie. MARANZA zet grote en kleine gebeurtenissen van kinderen en volwassenen om in meeslepende heldenverhalen. In MARANZA gaan de deelnemers mee op avontuur. MARANZA is een feest!

Twee bijzondere archeologische periodes
In Almere vindt u archeologie uit twee verschillende periodes. Er zijn archeologische vindplaatsen uit de midden en jonge steentijd (8800-2000 jaar voor chr.) en scheepswrakken uit de middeleeuwen en nieuwe tijd (globaal de 15e t/m 20ste eeuw). De archeologische resten in de Almeerse ondergrond vormen met elkaar de enige informatiebron voor de bewoningsgeschiedenis van het gebied van Almere in de prehistorie. Daarbij komt dat de resten uitzonderlijk goed bewaard zijn en zelfs in Europees opzicht uniek zijn. Zondag 5 september kunt u kennis maken met deze bijzondere archeologie van Almere!