Het Nederlandse Rode Kruis

05 september 2004
Jaarverslag 2003: waar gaven wij uw geld aan uit?

Heeft u in 2003 een bijdrage gegeven aan het Rode Kruis? Het Rode Kruis is een betrouwbare organisatie die uw gift op een verantwoorde manier besteed. Aan noodhulp en sociale hulp, in binnen- en buitenland.

Sociale hulp Nederland
Meer dan 18.000 vrijwilligers zetten zich in voor anderen bij hen in de buurt. Ze bezochten bijvoorbeeld eenzamen en zieken thuis en verzorgden uitstapjes voor mensen die dat hard nodig hadden. 6.070 chronisch zieke en gehandicapte gasten genoten van een aangepaste vakantie op ons vakantieschip of in een Rode Kruis-vakantiehotel. 51 kinderen met een levensbedreigende ziekte werden opgevangen in de Mappa Mondo-huizen.

Noodhulp Nederland
Bij grote rampen en calamiteiten bieden vrijwilligers van het Nederlandse Rode Kruis hulp. Zo verleende het Rode Kruis hulp aan de ambulancediensten bij een grote brand in Wageningen en bij de wateroverlast in Limburg. Ook spoorde het Rode Kruis mensen op: ´tracing´. Er kwamen 2.165 verzoeken binnen. Het Rode Kruis verleende eerste hulp bij evenementen, bijvoorbeeld tijdens de Nijmeegse Vierdaagse waar meer dan 340 vrijwilligers actief waren.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft in 2003 27.082.000 uitgegeven aan nationale hulp.

Sociale hulp buitenland
In ontwikkelingslanden zet het Rode Kruis zich in voor mensen die onder erbarmelijke omstandigheden leven. Zo gaven we in 2003 bijvoorbeeld in China, Ethiopië, de Dominicaanse Republiek en de Nederlandse Antillen voorlichting over HIV/Aids. In Azerbeidzjan, Bulgarije, Namibië en Zambia financierden we tehuizen voor verwaarloosde kinderen. In Kampala sloegen we waterputten.

Noodhulp buitenland
Het Rode Kruis biedt over de hele wereld noodhulp: medicijnen, dekens, tenten, eten en opvang. In 2003 gaven we 660.000 aan Eritrea voor de aankoop van granen, bonen en spijsolie en voor een betere drinkwatervoorziening voor 41.500 mensen. We bouwden 155 aardbevings- en cycloonveilige klinieken in India. In Tsjernobyl onderzochten Rode Kruis-artsen 90.000 kinderen op gevolgen van de ramp 18 jaar geleden.

Het Nederlandse Rode Kruis heeft in 2003 21.917.000 uitgegeven aan internationale hulp.

Meer informatie:

* Factsheet: feiten en cijfers 2003