Praktijkonderzoek Veehouderij

Dorpsraad bezoekt Praktijkcentrum Sterksel

Op zondag 5 september 2004 heeft de dorpsraad van Sterksel een bezoek gebracht aan Praktijkcentrum Sterksel. De dorpsraad bestaat uit een vertegenwoordiging van de gemeenschap, waarin alle bevolkingsgroepen zijn vertegenwoordigd. Hierbij adviseert de dorpsraad de gemeente Heeze-Leende-Sterksel over allerlei zaken die in het dorp spelen. Op dit moment speelt de inrichting van het Landbouw Ontwikkelings Gebied, waardoor het bezoek een extra functie kreeg.

Tijdens de inleiding kwamen de organisatie van Wageningen-UR, de activiteiten van Praktijkcentrum Sterksel en een toelichting op de varkenshouderij in Nederland aan bod. Hierna volgde een rondleiding over het bedrijf. De dorpsraad was zeer positief over Praktijkcentrum Sterksel en de hedendaagse moderne varkenshouderij. Zij hecht veel waarde aan de aanwezigheid van Praktijkcentrum Sterksel in het dorp. De werkgelegenheid maar zeker ook de (inter)nationale uitstraling van het bedrijf zijn voor het dorp zeer positief. De voorzitter van de dorpsraad benadrukte dit nog eens in zijn afscheidswoordje.


---

© Praktijkonderzoek - Animal Sciences Group - Wageningen UR. Laatst bijgewerkt: 08-09-2004 09:30.
Mail vragen en opmerkingen over de Praktijkonderzoek Website naar: webmaster.po.asg@wur.nl