Gemeente Utrecht

En de tijd staat even stil;

Klokken, uurwerken en carillons van Domtoren en NicolaïtorenS in onderhoud

De Domtoren:
Vanaf heden staat het uurwerk en het carillon van de Domtoren weer even stil. Het gerestaureerde uurwerk van de Domtoren was in april jl. opgeleverd. Dat uurwerk liep op zich uitstekend, maar het wijzerwerk dat relatief grote afstanden moet overbruggen, vertoonde nog wat kinderziektes. Ook de wijzers liepen zwaarder dan was verwacht. De eerste ervaringen met de aanpassing zijn goed. De verwachting is dat de tijdsaanduiding rond 20 september weer in orde is.

Het carillon en diverse luidklokken zijn gelijktijdig aan een onderhoudsbeurt toe. Bij 7 kleinste luidklokken vindt onderhoud plaats aan de klepels. Bij 8 grootste beiaardklokken worden de bedrading en de tuimelaars vervangen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Koninklijke Eijsbouts Klokkengieterij en Fabriek van Torenuurwerken te Asten.

Door de onderhoudsbeurt kan het carillon vandaag en zaterdag (11-9) niet bespeeld worden en kunnen de kleine luidklokken niet ingezet worden bij de zondagse luiding (12-9).

De Nicolaïtorens:
In de Nicolaïtorens vinden ook onderhoudswerkzaamheden plaats. Vooral de werkzaamheden aan de handspelinrichting zijn dusdanig ingrijpend dat gedurende de periode 12 september t/m 14 oktober geen beiaardbespelingen op de zondagen plaats kunnen vinden. Als gevolg van werkzaamheden in de klokkenlantaarn en aan de speeltrommel zal het automatisch speelwerk en de uurslag voor kortere tijd uitgeschakeld zijn. Het uurwerk blijft gedurende deze operatie in werking.

Noot voor de media:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Hans Scholten, bestuurscommunicatie, 030-286 10 15.

Utrecht, 10 september 2004.