Ingezonden persbericht

Nederlander ook dit jaar niet uitgerust door vakantie

ZOETERMEER, 20040912 -- Uit de resultaten van een opiniepeiling op Burnin.nl -het onafhankelijk kenniscentrum stress en burnout- blijkt ook dit jaar, dat van de ruim 4000 geënquêteerden, slechts 23% zich voldoende uitgerust voelt en ontstrest is door de vakantie. In 2003 was dit percentage iets minder nl. 17%.


Ruim 34% (38% in 2003) gaf aan niet uitgerust te zijn en 14% (10% in 2003) van de geënquêteerden gaf aan dat de klachten door de vakantie erger zijn geworden.

Op de website van Burnin zijn diverse tests te vinden om een beter beeld en inzicht te krijgen over de oorzaken van stress en burnout. Tevens zijn er veel tips te vinden om stress te voorkomen.
Ingezonden persbericht