Gemeente Loppersum

WEGSTREMMING LOPPERSUM

In verband met de kermis is het Marktplein in Loppersum van woensdag 15 september t/m zaterdag 18 september afgesloten voor het doorgaande verkeer. Tevens zijn de Hogestraat en de Lagestraat op 15 september afgesloten voor het verkeer in verband met de najaarsmarkt.


----------

RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN OOSTERWIJTWERD EN LEERMENS

In de week van 14 t/m 17 september zijn er rioleringswerkzaamheden in Oosterwijtwerd. In de week van 20 t/m 24 september zijn er rioleringswerkzaamheden in Leermens. De werkzaamheden zullen plaatsvinden van 7.00 tot 16.00 uur. Om overlast te voorkomen kunt u uw toiletpot (ook evt. het tweede toilet) afsluiten door een dweil of oude handdoek op de pot te leggen, het deksel te sluiten en deze te verzwaren met bijvoorbeeld een emmer water. Indien er na de reiniging stankklachten optreden, adviseren wij u toilet(ten) en wasbak(ken) door te spoelen zodat het waterslot weer werkt. Indien u in de straat de twee oranje tankwagens van de fa. Van der Weg ziet, adviseren wij u even het toilet niet te gebruiken. Het kan gebeuren dat ze tweemaal in uw straat komen, houdt u daar a.u.b. rekening mee! Voor vragen kunt u ons bereiken via de Servicelijn, 0596 - 575 252.


----------

VERLEENDE VERGUNNINGEN

Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten genomen, waarop de Algemene Wet Bestuursrecht (AWB) van toepassing is.

Lichte bouwvergunning

* E. Schreuder voor het geheel vernieuwen van het dak met riet op het perceel Eenumerweg 1 te Zeerijp, verzonden op 6 september 2004.