Rijksvoorlichtingsdienst
Het Koninklijk Huis

15/09/04 Prins Constantijn bij derde Europese Conferentie over kwaliteit openbaar bestuur te Rotterdam

Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn der Nederlanden woont woensdag 15 september 2004 in De Doelen te Rotterdam de 3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU bij. Deze conferentie wordt onder de titel Making Opportunities Work van 15 tot en met 17 september gehouden in het kader van het Europese Voorzitterschap van Nederland. De Prins verricht de openingshandeling en houdt een toespraak over de kwaliteit van de dienstverlening van de Europese Commissie.

Doel van de bijeenkomst is verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening in de publieke sector. Tijdens de conferentie zullen goede praktijkvoorbeelden van kwaliteitsverbetering op dit gebied in Europa worden gepresenteerd en besproken vanuit zo veel mogelijk invalshoeken. Elke Europese lidstaat is gevraagd drie goede praktijkvoorbeelden te selecteren. Het is de bedoeling dat de deelnemers, beleidsmakers en beleidsuitvoerders uit de landen van de Europese Unie, zo veel mogelijk ervaring en kennis uitwisselen, niet alleen in plenaire sessies, maar ook in het grote aanbod van parallelle sessies.

Aan de orde komen onderwerpen als effectief leiderschap, organiseren van goede feedback van publiek en bedrijfsleven, betere dienstverlening dankzij ICT, terugdringen van bureaucratie en concrete toepassingen van een efficiëntere en effectievere bedrijfsvoering in de publieke sector.

Tijdens de openingssessie zullen naast de Prins als spreker optreden minister Thom de Graaf, Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties en Al Gore, oud Vice-President van de Verenigde Staten van Amerika.