Gemeente Eindhoven

Eindhoven Actueel

Eindhoven, 15 september 2004

Beleidsregels ruimtelijke ordening Bouwvergunningen, aanvragen
Bouwvergunningen, beslissingen
Openbare vergaderingen
Verkeersmaatregelen
Kapvergunningen
Algemeen

Beleidsregels ruimtelijke ordening

Hierbij maakt het college van burgemeester en wethouders bekend dat op 27 juli 2004 zijn vastgesteld de beleidsregels voor de toepassing van de vrijstelling zoals wordt bedoeld in artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening ten aanzien van uitbreidingen van woningen. Deze beleidsregels liggen van 16 september t/m 13 oktober 2004 ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. De beleidsregels treden 17 september 2004 in werking.


---

Bouwvergunningen, aanvragen

Te verlenen vrijstellingen
Van 16 september tot en met 13 oktober 2004 liggen bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: verbouwen van een bedrijfshal t.b.v. kantoorruimte, Hofstraat 145a (04/0769);
verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. het plaatsen van een dakopbouw, Reiskameraad 68 (04/1092);
verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. het plaatsen van een dakopbouw, Reiskameraad 66 (03/1417);
verbouwen gebouw gasinkoopstation gebouw WJ en het plaatsen van een omheining om het rioolgemaal gebouw WBS, Professor Holstlaan (ongenummerd) (04/1056);
bouwen van een tuinhuis, Azaleastraat 6 (03/0680); uitbreiden van een woning en plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, Generaal Chasselaan 24 (04/1044); bouwen van een zwembad, Marten Frans Elkerboutlaan 2 (03/1312); verbouwen van een kantoorgebouw, Nachtegaallaan 15 (04/0869). Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van deze plannen vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Van 16 september tot en met 13 oktober 2004 ligt bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage de bouw- en situatietekening(en) alsmede de ruimtelijke onderbouwing behorende bij het plan tot het:
verbouwen en uitbreiden van een bedrijfspand t.b.v. onder andere de entree, Jeroen Boschlaan 220 (04/0782).
Burgemeester en wethouders zijn voornemens ten behoeve van dit plan vrijstelling te verlenen met toepassing van artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening.
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om tegen deze voornemens schriftelijk zienswijzen naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De zienswijzen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

Ingekomen monumentenaanvragen
Burgemeester en wethouders van Eindhoven maken bekend dat van 16 september tot en met 29 september 2004 bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier, voor eenieder ter inzage liggen de bouw- en situatietekening(en) behorende bij het plan tot het: plaatsen van een installatie t.b.v. mobiele telefonie, Carmelitessenstraat 2 (MO04/0044);
schilderen van kozijnen en deur van een woning, Sint Martinusstraat 24 (MO04/0045);
aanbrengen van dakhaken en -luiken aan kerkgebouw, Stratumseind 2 (MO04/0046);
plaatsen van lichtreclame, Mathildelaan 3 (MO04/0047); plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak, Uiverlaan 7 (MO04/0048).
Gedurende bovengenoemde termijn is eenieder in de gelegenheid om schriftelijk zijn/haar bedenkingen tegen het plan naar voren te brengen bij burgemeester en wethouders. De bedenkingen moeten worden gezonden aan de directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, Postbus 998, 5600 AZ Eindhoven.

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn ingediend:

Ingekomen aanvragen lichte bouwvergunning
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum binnenkomst 04/1187 De Koppele 70, plaatsen van een erfafscheiding 01.09.2004 04/0798 Maarten Reuchlinlaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning m.b.t. entree en de garage/berging 01.09.2004
04/1184 De Regge 3, plaatsen van een terrasoverkapping 31.08.2004 04/0655 Charles Dickenslaan 4, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.09.2004
04/1191 Roodkapje 8, verbouwen en uitbreiden van een woning en het plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 02.09.2004 04/1192 De Zaale 11, plaatsen van een reclamezuil 02.09.2004 04/0958 Esperenkamp 38, bouwen van een serre 03.09.2004 04/1195 Livornostraat 18, uitbreiden van een woning 03.09.2004 04/1198 Winkelcentrum Woensel 258, verbouwen van een winkelpand 06.09.2004
04/0683 Bishorn 7, verbouwen en uitbreiden van een woning 06.09.2004 04/0818 Heraultlaan 68, bouwen van een berging en carport 09.09.2004 04/1204 Graslook 15, plaatsen van een erfafscheiding 08.09.2004 04/1208 Boschdijk 584, uitbreiden van een woning 08.09.2004
Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum binnenkomst 00/1810 Verwerstraat 111, wijzigen bouwvergunning voor het legaliseren bouwen in afwijking bouwvergunning voor het uitbreiden van een woning 31.08.2004
04/1189 Italiëlaan 93, uitbreiden van een woning en het bouwen van een berging 01.09.2004
04/1158 Winkelcentrum Woensel 269, verbouwen van een winkelpand 03.09.2004
04/1193 Daalakkersweg (ongenummerd), vernieuwen van een noordstroomvoorziening 02.09.2004
04/1122 Grote Beekstraat 2, intern verbouwen van verzorgingsafdeling, gebouw K noord 06.09.2004
04/0906 Den Dolech 2, bouwen van een stookruimte 06.09.2004 04/1199 De Lampendriessen (ongenummerd), verbouwen van een kantoorruimte tot stookruimte e-laag 06.09.2004 04/1200 De Lampendriessen (ongenummerd), verbouwen van een techniekruimte tot stookruimte e-hoog 06.09.2004 03/0726 Stratumseind 33 en 35, wijzigen bouwvergunning m.b.t. het verbouwen en uitbreiden van horecapanden 08.09.2004 04/1206 Kanaaldijk-Noord 129, plaatsen van een wijkstation 08.09.2004 04/1207 Tafelbergplein 8, plaatsen van een rijwielstalling bij een schoolgebouw 08.09.2004

Ingekomen aanvraag reguliere bouwvergunning eerste fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum binnenkomst 04/1205 Kleine Berg 14, plaatsen van twee banieren 08.09.2004
Ingekomen aanvragen reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum binnenkomst 03/1135 Loostraat tegenover 12m, legaliseren plaatsing verenigingsgebouwen t.b.v. Dahliaclub Sint Martinus 02.09.2004 02/1159 Meerhoven aan de Grasboom/Grashegge (ongenummerd), kavel 02, bouwen van een woning 03.09.2004
04/0031 Stratumseind 87, vernieuwen en uitbreiden van een horecapand 03.09.2004
04/1197 Stratumseind 89, vernieuwen en uitbreiden van een snackbar 03.09.2004

Ingekomen sloopaanvragen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum binnenkomst SL04/0073 Stratumseind 87, slopen van een horecapand 03.09.2004 SL04/0074 Stratumseind 89, slopen van een snackbar 03.09.2004 SL04/0072 Deimosweg 1 t/m 39, gedeeltelijk slopen (asbest)gevels en trappenhuizen 03.09.2004
SL04/0051 Hurksestraat 19, slopen van kantoorgebouw BF 08.09.2004
De ingekomen aanvragen om bouw- en sloopvergunning zijn uitsluitend ter kennisgeving en liggen niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.


---

Bouwvergunningen, beslissingen

De directeur van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer maakt bekend dat onderstaande beslissingen zijn genomen:

Verleende lichte bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/0805 Grassnip 32, plaatsen van een afdak/luifel 02.09.2004 04/0630 Boschdijk 700, bouwen van een berging 02.09.2004 04/0689 Bergen op Zoomstraat 153, verbouwen en uitbreiden van een woning 02.09.2004
04/0848 (verlengde van) J.C. Dirkxpad (ongenummerd), plaatsen van een mobiele telefonie-installatie 06.09.2004
04/1115 Chrysantenstraat 29, plaatsen van een dakkapel in het achtergeveldakvlak 08.09.2004
04/1150 Bergen op Zoomstraat 149, verbouwen en uitbreiden van een woning t.b.v. het aanbouwen van een keuken 08.09.2004 04/0539 Luytelaer 13, verbouwen en uitbreiden van een woning 08.09.2004
04/0832 Hooge Zijde 17, plaatsen van een lichtzuil 09.09.2004
Verleende reguliere bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/0700 Mechelenlaan (ongenummerd), tijdelijk plaatsen van wisselwoning units voor maximaal 12 maanden i.v.m. renoveren appartementengebouw 06.09.2004
99/0164 Dillenburgstraat 4, verzoek om verlenging voor maximaal 2 jaar voor het tijdelijk bouwen van een semipermanent kantoorgebouw 06.09.2004
04/0708 Opera, nabij huisnummer 60a, tijdelijk plaatsen van een unit t.b.v. praktijkruimte verloskunde voor maximaal 5 jaar 06.09.2004 03/1414 Geldropseweg 75, plaatsen van gevellichtreclame 06.09.2004 04/0482 Antoon Coolenlaan 1a, verbouwen het gebouw De Oudheidskamer t.b.v. vergaderruimte en bedrijfsrestaurant 06.09.2004 03/1265 Meerhoven (ongenummerd), deelplan 19 b+c kavel 2, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van 96 woningen m.b.t. kavel 2 07.09.2004
03/0898 Meerhoven aan de Stillendijk/Grasfonteinkruid (ongenummerd), wijziging bouwvergunning voor het bouwen van negentien woningen 07.09.2004
04/0975 Flight-Forum 1550, oprichten van een betonconstructie t.b.v. van militaire doeleinden 07.09.2004
04/0608 Grasbaan (ongenummerd), park Meerland, plaatsen van een keermuur 07.09.2004
04/0989 Professor Holstlaan (ongenummerd), verbouwen van de gevel van gebouw WAU 07.09.2004
03/1225 Boschdijk 592, uitbreiden van een woning 08.09.2004 04/0757 Hallenweg 8a, verbouwen van de voorgevel van een opslagloods 08.09.2004
04/0912 Kleine Berg 55, verbouwen van magazijn eerste verdieping tot woning 08.09.2004

01/1632 Ten Hagestraat 41 t/m 93, wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van het Catharinahuis m.b.t. het ombouwen appartementen tot twee kamerwoningen en de invulling van de bergingen in kelder 09.09.2004
03/1497 Alard du Hamelstraat 15, uitbreiden van de zolderverdieping 09.09.2004
04/0408 Ambachtsweg 1, wijzigen bouwvergunning voor het verbouwen van gevel industriehal en het plaatsen van reclame-uitingen m.b.t. de entree 09.09.2004

Verleende bouwvergunning
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending
02/0300 Kruisstraat 98, verbouwen en uitbreiden van een winkelpand 08.09.2004

Verleende reguliere bouwvergunningen eerste fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/0504 Oirschotsedijk 18, bouwen van een woning 08.09.2004 04/0768 Flight-Forum 1550, plaatsen van een stallingsruimte t.b.v. militaire doeleinden (gebouw 564) 08.09.2004

Van rechtswege verleende reguliere bouwvergunningen Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 02/1790 Kastelenplein 73, wijzigen van gevelreclame 07.09.2004 04/0722 Gelaarsde Kat 1, verbouwen en uitbreiden van een woning d.m.v. het uitbreiden van een dakopbouw 08.09.2004

Van rechtswege verleende reguliere bouwvergunning tweede fase Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending
03/0857 Hemelrijken 310, verbouwen en uitbreiden van een basisschool met gymzaal en peuterspeelzaal 02.09.2004

Geweigerde lichte bouwvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending
04/0973 Woenselsestraat 325, legaliseren van een gedeeltelijk geplaatste overkapping/garage 02.09.2004
04/1088 Abrikozenstraat 2-8-20-32, Dadelstraat 6-18-30-42 en Vijgenstraat 6-18-30-42, plaatsen van een houten schutting 02.09.2004 04/1118 Doddendaal 19, verbouwen en uitbreiden van een dakraam in dakkapel in het achtergeveldakvlak 06.09.2004

Vergunningsvrij
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending 04/1099 Grimbeertlaan 29, plaatsen van een overkapping 06.09.2004
Niet in behandeling genomen aanvragen reguliere bouwvergunning Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending
01/0370 De Streep (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning voor het bouwen van 5 i.f.d. woningen m.b.t. indeling woningen en gevelindeling
02.09.2004
04/1038 Spoorwaterlaan 4, uitbreiden van een garage d.m.v. opbouw verdieping t.b.v. hobbyruimte 08.09.2004

01/1706 Fakkellaan 5 t/m 499, wijzigen bouwvergunning voor het uitbreiden van een woongebouw m.b.t. het verbouwen van bergruimten t.b.v. woon-, zorg- en winkelfuncties 09.09.2004
01/1622 Dillenburgstraat (ongenummerd), wijzigen bouwvergunning voor het uitbreiden van een bedrijfsgebouw met bijbehorende kantoren en uitbreiden bedrijfs- en showroomruimten op begane grond 09.09.2004

Verleende sloopvergunningen
Zaaknummer, Adres/omschrijving, Datum verzending SL04/0044 Hemelrijken 310, gedeeltelijk slopen van basisschool De Fellenoord 02.09.2004
SL02/0109 Parklaan 38, slopen van een garage 09.09.2004
De beslissingen liggen gedurende twee weken vanaf heden ter inzage bij de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, sector Bouw- en Woningtoezicht, in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1 (4e etage, van 9.00 tot 16.00 uur), alsmede in de leeshoek van het Informatiecentrum in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, alhier.
Degene wiens belang rechtstreeks bij de beslissing is betrokken, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de dag, waarop de beslissing is toegezonden of uitgereikt aan de aanvrager, bezwaar maken. Het bezwaarschrift, onder vermelding van het zaaknummer, dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven ter attentie van de afdeling Juridische Zaken en Integrale Veiligheid. Naast dit bezwaarschrift kunt u, indien u een spoedeisend belang heeft, bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s Hertogenbosch, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA s Hertogenbosch, eventueel een verzoek om voorlopige voorziening indienen.


---

Openbare vergaderingenn

De welstandscommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 6 oktober, 3 november en 1 december.
Het openbare gedeelte begint om 13.30 uur en eindigt uiterlijk om 15.30 uur.

De monumentencommissie komt op onderstaande data bijeen voor een openbare, voor publiek toegankelijke vergadering: 7 oktober, 4 november en 9 december.
Het openbare gedeelte begint om 09.30 uur en eindigt uiterlijk om 12.00 uur.

Beide vergaderingen vinden plaats in het gebouw van de Technische Diensten.


---

Verkeersmaatregelen

Openbare bekendmaking
Burgemeester en wethouders hebben op 1 september 2004 besloten de volgende, tijdelijke verkeersmaatregelen te nemen: het afsluiten van de Zwembadweg voor gemotoriseerd verkeer, het gedeelte tussen het Frederik van Eedenplein en de Don Boscostraat; het instellen van een verplichte rijrichting, met uitzondering van (brom-)fietsers, het traject Zwembadweg-Don Boscostraat, vanaf de Paradijslaan in de richting van de Deken van Somerenstraat; het instellen van een stopverbod, van 07.00 tot 19.00 uur, aan de oostzijde van de Paradijslaan, tussen de Zwembadweg en Groot Paradijs;

het onttrekken aan het openbaar verkeer: de gedeeltes van de trottoirs die gelegen zijn binnen de bouwschutting, deels aan de Zwembadweg, deels aan de Paradijslaan.
De betreffende maatregelen zijn aangeduid op tekening, nummer 65382. Deze ligt samen met het verkeersbesluit ter inzage aan de balie op de vierde verdieping van het gebouw van de Technische Diensten, voor adres en openingstijden zie colofon. De verkeersmaatregelen zijn van kracht tot 1 juli 2007. Belanghebbenden kunnen, tot uiterlijk zes weken na heden, tegen deze besluiten schriftelijk bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:
de naam en het adres van de indiener,
de dagtekening,
een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar.
Het bezwaar schorst niet de werking van het besluit. Wel kan binnen dezelfde termijn een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te s-Hertogenbosch, Postbus 90125, 5200 MA s-Hertogenbosch. Het verzoek om een voorlopige voorziening dient te voldoen aan dezelfde eisen die gelden voor een bezwaarschrift.


---

Kapvergunningen

De directeur van de dienst Algemene en Publiekszaken maakt bekend, dat voor het rooien van onderstaande bomen een vergunning is verleend:
Stadsdeel Gestel
Een boom in de Palestrinastraat 7, de boom staat heel dicht op de erfafscheiding en hij verkeert in zeer slechte staat. Verzenddatum vergunning: 30 augustus 2004.

Stadsdeel Stratum
Een boom in de Resedastraat 14 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin;
zes bomen op het perceel behorende bij het VvE- Appartementengebouw Piuslaan/Geldropseweg (de bomen staan aan de Otto Veniusweg en de Jan van Eyckgracht) in verhouding tot de tuin en risico voor schade aan eigendommen.
Verzenddatum vergunningen: 30 augustus 2004.
Drie bomen op de percelen behorende bij de panden Hertensprong 53, Elandsgang 73 en Hazenloop 108, bij kavel 53 staat de boom heel dicht op het huis, bij kavel 73 betreft het een dode conifeer en bij kavel 108 is de boom zwaar beschadigd door verbouwing huis; een boom aan de Pasteurlaan 56, de bomen dreigen om te vallen en zijn een risico voor eigendommen;
twee bomen aan het Rendierveld 34 i.v.m. reconstructie van de tuin. Verzenddatum vergunningen: 31 augustus 2004.

Stadsdeel Strijp
Een boom ter hoogte van de Oirschotsedijk 20, de boom is dood. Verzenddatum vergunning: 7 september 2004.

Stadsdeel Tongelre
Twee bomen in de Goorstraat 6, een boom is dood en de andere staat te dicht op het huis;
een boom in de Wapendragerstraat 30 i.v.m. de grootte van de boom in verhouding tot de tuin;
een boom in de Parklaan 52, de boom heeft kroonsterfte en staat erg scheef en is een gevaar voor de omgeving;
drie bomen in de Broekakkersweg, de bomen maken de uitvoering van werkzaamheden onmogelijk, hierdoor ontstaat er tevens een gevaarlijke situatie (herplant).
Verzenddatum vergunningen: 7 september 2004.

Stadsdeel Woensel-Noord
Vier bomen in de Kometenlaan 45 i.v.m. de grootte van de bomen in verhouding tot de tuin, lichtreductie, risico voor schade aan eigendommen en schade aan trottoirs e.d.
Verzenddatum vergunning: 30 augustus 2004.
een boom in de Sionstraat 8, de boom staat heel dicht op de berging en is te groot in verhouding tot de tuin;
twee bomen in de Topaasring 141 i.v.m. de grootte van de bomen in verhouding tot de tuin, lichtreductie, risico voor schade aan eigendommen.
Verzenddatum vergunningen: 7 september 2004.

De vergunningen liggen vanaf heden, gedurende zes weken, ter inzage in het Informatiecentrum van het Stadskantoor en aan de balie van het betreffende stadsdeelkantoor, adressen en openingstijden zie colofon. Belanghebbenden kunnen, binnen zes weken na de dag volgend op de verzenddatum van de betreffende vergunning, gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders Postbus 90150, 5600 RB te Eindhoven. Dit bezwaar schorst niet het gebruik van de vergunning.

---

Colofon

Dit is een officiële publicatie van het gemeentebestuur van Eindhoven.
De openbare notas, besluiten, tekeningen e.d, die betrekking hebben op de vermelde onderwerpen, liggen ter lezing in het gemeentelijk Informatiecentrum. In sommige gevallen liggen de stukken ook ter inzage bij een gemeentelijke dienst (zoals vermeld in de desbetreffende rubriek).
Het Informatiecentrum bevindt zich in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10. U bent er welkom op maandag van 9.00-17.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De dienst Algemene en Publiekszaken bevindt zich eveneens in het Stadskantoor. Bij deze dienst bent u welkom op maandag van 9.00-19.00 uur en dinsdag t/m vrijdag van 9.00-16.00 uur.
De diverse sectoren van de dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer zijn gehuisvest in het gebouw van de Technische Diensten, Frederik van Eedenplein 1. Deze dienst is voor het publiek geopend op werkdagen van 9.00-16.00 uur.
De Milieudienst Regio Eindhoven is gehuisvest aan de Keizer Karel V Singel 8. U bent er welkom van 9.00-17.00 uur.
De openingstijden van de Stadsdeelkantoren Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre, Woensel-Noord en Woensel-Zuid zijn op maandag van 14.00-17.00 uur en op dinsdag t/m vrijdag van 9.00-13.00 uur. Buiten deze tijden is bezoek mogelijk op afspraak: telefonisch zijn zij bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 9.00-17.00 uur. Stadsdeelkantoor Centrum is geopend op maandag tot en met vrijdag van 09.00-16.00 uur en is telefonisch bereikbaar van 09.00-17.00 uur. Het postadres van alle Stadsdeelkantoren is Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven.
Het Stadsdeelkantoor Centrum is gevestigd in het Stadskantoor, Stadhuisplein 10, tel. 238 25 00.
Het Stadsdeelkantoor Gestel is gevestigd aan het Kastelenplein 168a, tel. 238 49 49.
Het Stadsdeelkantoor Stratum is gevestigd aan de Piuslaan 74a, tel. 238 43 50.
Het Stadsdeelkantoor Strijp is gevestigd aan het Sint Trudoplein 6, tel. 238 47 00.
Het Stadsdeelkantoor Tongelre is gevestigd aan de Insulindelaan 111, tel. 238 45 00.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Noord is gevestigd aan de Ouverture 85, tel. 238 43 43.
Het Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid is gevestigd aan de Kronehoefstraat 19 (ingang: Van Brakelstraat 2), tel. 238 45 45. De vergunningen en andere zaken, met betrekking tot de hierboven genoemde stadsdelen, liggen ter inzage c.q. na afspraak ter inzage (bouwvergunningen) gedurende de in de tekst vermelde termijn in het betreffende Stadsdeelkantoor.
Het Informatiecentrum Meerhoven is gevestigd aan Zandkasteel 43. U bent er welkom van dinsdag t/m vrijdag van 14.00-18.00 uur, zaterdag en zondag van 12.00-16.00 uur.

Telefoonnummers:
Informatiecentrum, Stadskantoor, algemene informatie 238 20 25 Informatiebalie sector Bouw- en Woningtoezicht 238 64 46 Tekstbeeld-telefoon voor doven en slechthorenden 238 49 90 Milieuklachtencentrale voor vragen en klachten over milieuzaken 259 45 00
Infolijn Stadsdeelkantoren, tevens voor vragen en meldingen over afval 238 60 00
Stadsdeelkantoor Centrum, algemene informatie 238 25 00 Stadsdeelkantoor Gestel, algemene informatie 238 49 49 Stadsdeelkantoor Stratum, algemene informatie 238 43 50 Stadsdeelkantoor Strijp, algemene informatie 238 47 00 Stadsdeelkantoor Tongelre, algemene informatie 238 45 00 Stadsdeelkantoor Woensel-Noord, algemene informatie 238 43 43 Stadsdeelkantoor Woensel-Zuid, algemene informatie 238 45 45 Informatiecentrum Meerhoven, algemene informatie 234 80 40

---

Eindhoven, 15 september 2004