CDA

13-09-04

Presentatie rapport Steden in balans met reactie fractievoorzitter Verhagen

Woensdag 15 september a.s. presenteert de CDA-werkgroep Grote Steden in perscentrum Nieuwspoort (Van de Poelzaal) haar rapport Steden in balans advies over het grote stedenbeleid III. De voorzitter van de werkgroep, Wilbert Stolte (CDA-wethouder Den Haag) zal het rapport presenteren.

Maxime Verhagen, CDA-fractievoorzitter in de Tweede Kamer geeft een eerste reactie op het rapport. Het advies verschijnt aan de vooravond van het debat in de Tweede Kamer over de derde convenantsperiode GSB-III (2005 2009). Dit debat vindt plaats op 20 september a.s.

Grote steden in balans is het eerste advies van de werkgroep Grote Steden. Deze werkgroep is medio 2004 ingesteld door het CDA-Partijbestuur. Doelstelling is een sterke CDA-visie te ontwikkelen voor de grote steden.

De werkgroep bestaat uit CDA-bestuurders uit de grotere steden, waaronder CDA-wethouder Leonard Geluk uit Rotterdam en CDA-wethouder Hester Maij uit Amsterdam. Wilbert Stolte is voorzitter van de werkgroep.

In het rapport laat de werkgroep haar licht schijnen over de derde convenantperiode van het Grote Stedenbeleid. (GSBIII). De werkgroep zal concrete aanbevelingen doen op het gebied van verarming, verjonging en verkleuring van de stad, armoede en kansarmen, sport en cultuur, zorg, en veiligheid en handhaving. De werkgroep Grote Steden beschouwt dit convenant als de laatste in zijn soort. Na 2009 is een structurele verandering in de financiering van de zware stedelijke opgaven gewenst.

Het rapport Steden in balans advies over het grote stedenbeleid III- is vanaf woensdag 15 september 9.00 uur onder embargo tot woensdag 15 september a.s. 12.00 uur af te halen bij het CDA-Partijbureau, dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag en bij de Afdeling Voorlichting van de CDA-Tweede Kamerfractie.