D66

Direct marketing zorgt dagelijks voor ergernis bij duizenden mensen. Want wat kun je er tegen doen als je steeds telefonisch wordt lastig gevallen terwijl je nergens om hebt gevraagd? D66 wil een strengere aanpak.

Bent u geĂŻnteresseerd in een driedaagse beautyfarm in Scheveningen? Nee dus. Ook niet in een abonnement op de Ornithologische Krant of een geheel verzorgde reis naar Turkije, trouwens.

Hoe kan het dat marketingbedrijven beschikken over al die telefoonnummers? Het blijkt dat persoonsgegevens vaak worden vrijgegeven door bijvoorbeeld KPN of de NS, terwijl dit helemaal niet mag. De Telecomwet van mei 2004 verbiedt het vrijgeven van Lousewies van der Laan persoonsgegevens als je daar zelf niet om hebt gevraagd. Bedrijven als KPN en de NS draaien het om: die geven al je gegevens gewoon vrij als je daar niet zelf tegen protesteert.

D66 vindt dat de omgekeerde wereld. Kamerlid Lousewies van der Laan wil dat er strengere regels komen. Zij vraagt de betrokken ministers maatregelen te nemen. Jij kunt haar helpen.

Bestaande middelen om de telefoonterreur tegen te gaan, zoals het zogenaamde Infofilter van de Dutch Direct Marketing Association, blijken niet goed te werken. Om dit aan de ministers duidelijk te maken moet er een lijst komen met gevallen waarin mensen zich wel hebben ingeschreven voor het Infofilter, maar toch nog zijn lastiggevallen met marketingtelefoontjes. Mocht jou dit overkomen, mail ons dan op LAATMEMETRUST@d66.nl, het liefst met opgaaf van de naam van het bedrijf dat u lastigviel. Jouw mailtje kan helpen een einde te maken aan de telefoonterreur. En vanzelfsprekend zal Lousewies van der Laan uw gegevens onder geen beding vrijgeven aan derden!

14-9-2004 23:36