Ingezonden persbericht

ICT verandert onderwijs

Cisco Systems' essaybundel 'Connected Schools' laat zien dat ICT vraaggericht
onderwijs en maatwerk mogelijk maakt

Amsterdam, 15 september 2004 - Cisco Systems publiceert 'Connected Schools', een essaybundel over de rol van technologie in het hedendaagse onderwijs. In dit boek beschrijven onderwijsspecialisten van over de hele wereld hoe ICT het komende decennium en daarna het traditionele onderwijs radicaal zal veranderen. Vanuit Cisco's wereldwijde betrokkenheid bij educatie, ontstond het initiatief voor deze essaybundel. De bundel 'Connected Schools' laat zien hoe internet de laatste ontwikkelingen op het gebied van onderwijsvernieuwing breed toegankelijk maakt en bevat bijdragen van ministers, academici, beleidsmakers en studenten uit Europa, het Midden-Oosten, de Verenigde Staten, Canada en Australië. De bijdrage uit Nederland komt van Toine Maes, algemeen directeur van Kennisnet.

"Eén ding is zeker, vraaggericht onderwijs en maatwerk is de toekomst. Internet is het middel dat dit mogelijk maakt en de volgende stap is het gebruik van de juiste internetapplicaties," aldus Toine Maes. "Door de mogelijkheden van internet volledig te benutten, komen docenten meer toe aan hun vak, namelijk kennisoverdracht. Het gonst al van de internetinitiatieven in het Nederlandse onderwijs ook al lijkt het voor de buitenwereld misschien dat er nog niet zoveel gebeurt."

Alle essayisten stellen dat onderwijs in de nabije toekomst maatwerk is. Het internationale boek noemt als belangrijke verandering het verdwijnen van het huidige, op leeftijd gebaseerde groepensysteem. De school die we in de nabije toekomst zullen zien, geeft onderwijs aan verticale groepen en biedt 24 uur en 7 dagen per week toegang tot kennis en lesmateriaal. Onderwijs wordt een integraal deel van ons leven en wordt dus een 'manier van leven' in plaats van een geïsoleerde activiteit.

'Connected Schools' besteedt ook uitvoerig aandacht aan de rol van de docent. Het laat zien hoe belangrijk het is dat docenten goed met technologie overweg kunnen om leerlingen te helpen internet optimaal te raadplegen. "Straks leren leerlingen niet meer hoe internet te gebruiken, maar gebruiken ze internet simpelweg om te leren," zegt Maes in zijn essay.

"We hebben dit boek uitgegeven om de laatste inzichten in lesgeven en zelf leren met andere mensen in het onderwijs en met beleidsmakers te delen," zegt dr. Michelle Selinger, samensteller van 'Connected Schools' en educatieadviseur bij Cisco. "Deze essays kunnen docenten helpen de motivatie voor leren aan te wakkeren en het belang ervan onder de aandacht te brengen bij hun ouders en anderen in hun directe omgeving."

'Connected Schools' is een uitgave van Ciso's Internet Business Solutions Group. Eerder verschenen ook 'Connected Cities' en 'Connected Health'. Een exemplaar is hier te bestellen en kost ¬15,-.

Over Cisco Systems
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), wereldwijd leider op het gebied van netwerkoplossingen voor internet, viert dit jaar dat het bedrijf zich al 20 jaar inzet voor technologische innovatie, een leidende positie in de bedrijfstak heeft en maatschappelijke verantwoordelijkheid hoog op de agenda heeft staan. Cisco Systems International BV, eigendom van Cisco Systems Inc., is de leverancier voor Cisco apparatuur in Europa. Meer informatie is beschikbaar via cisco.nl en het internationale laatste nieuws vindt u in de Cisco Newsroom.

Cisco, Cisco IOS, Cisco Systems en het Cisco Systems logo zijn geregistreerde handelsmerken van Cisco Systems Inc. en/of haar werkmaatschappijen in de Verenigde Staten en andere landen. Alle andere handelsmerken beschreven in dit document zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

- einde -