Ministerie van Economische Zaken


http://www.minez.nl

MINEZ: Brinkhorst start met innovatievouchers

15-9-2004

BRINKHORST START MET INNOVATIEVOUCHERS

Minister Brinkhorst van Economische Zaken heeft op 15 september in de Staatscourant de subsidieregeling innovatievouchers 2004 bekend gemaakt.
MKB -ondernemers kunnen vanaf vrijdag 17 september bij SenterNovem een aanvraag indienen voor een innovatievoucher. Er zijn 100 vouchers beschikbaar. Het Ministerie van Economische Zaken heeft het idee voor een innovatievoucher samen met het Innovatieplatform uitgewerkt .
Een innovatievoucher is een bon waarmee de MKB- bedrijven voor E 7500 aan kennis bij een publieke kennisinstelling kunnen inkopen. De bedoeling van de bon is MKB- bedrijven te stimuleren gebruik te maken van kennis die bij de kennisinstellingen op de plank ligt en die het bedrijf helpt te vernieuwen.
Op 29 september gaat de Minister aan MKB- bedrijven die een voucher hebben aangevraagd de eerste vouchers uitreiken. Minister Brinkhorst wil de ervaring die met deze eerste 100 kennisvouchers wordt opgedaan gebruiken voor een verdere uitbouw van dit instrument in 2005.

Een aanvraagformulier voor het aanvragen van een voucher is verkrijgbaar bij SenterNovem:
www.senter.nl/innovatievoucher
Informatie en vragen bij SenterNovem voor ondernemers en kennsinstellingen:

-helpdesk: innovatievoucher@Senter.nl

-telefoon 070-3735750

Meer informatie
Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u terecht bij Postbus 51, telefoon 0800 - 6463951, e-mail: ezinfo@postbus51.nl. Voor journalisten: mw. S. Boitelle, persvoorlichter, telefoon (070) 379 64 64, e-mail: S.N.Boitelle@minez.nl

15 sep 04 09:12