Gemeente Alkmaar


Gemeentebestuur verzamelt meningen over zomerkermis 2004

15 september 2004

"Voor de zomerkermis in de binnenstad moet de overlast voor het verkeer, voor winkeliers, voor winkelend publiek en voor binnenstadsbewoners voor lief worden genomen." Onder meer met deze stelling wil het college zoveel mogelijk reacties verzamelen over de laatste opzet van de kermis in de binnenstad.

De kermis van Alkmaar hoort in de binnenstad, zo is de opvatting van het Alkmaarse gemeentebestuur. Discussie blijft echter mogelijk over de plek van de kermis in het centrum, de omvang en de opzet. Het gemeentebestuur wil graag weten hoe de inwoners van Alkmaar dit jaar de kermis in de binnenstad vonden.

Eind augustus boden meer dan 50 kermisattracties in de Alkmaarse binnenstad vermaak aan jong en oud. Kleurrijke attracties met namen zoals Sensation, Toboggan, Balco Rotor, Flipper Bumper en High Energy laten zich moeilijk omschrijven, maar zorgden tien dagen lang voor een echte kermissfeer in de binnenstad.

Vroeger stond in het centrum van Alkmaar een van de grootste kermissen van Noord-Holland. In de loop der jaren zijn telkens locaties afgevallen waar (grote) kermisattracties kunnen staan. Daardoor is de kermis in het centrum steeds meer ingekrompen.
Dit jaar stonden voor het eerst ook attracties op de Kanaalkade, tussen de Paternosterstraat en de Gedempte Nieuwesloot. Dit was bij wijze van proef. Reden hiervoor is dat in de toekomst nog minder locaties zullen zijn waar grote kermisattracties een plek kunnen vinden. Deels komt dit door nieuwe bebouwing, deels ook doordat pleinen in de kermisperiode niet gemist kunnen worden als parkeerplaats. Niet iedereen was blij met de Kanaalkade als kermisplek. Vooral omwonenden en winkeliers van de Kanaalkade lieten tijdens de kermis van zich horen.

Het gemeentebestuur heeft beloofd uitgebreid meningen te peilen over de huidige opzet van de kermis, voordat besluiten worden genomen over de kermis in 2005. Dat gebeurt onder andere via internet. Hier kunnen kermisklanten, bewoners van de binnenstad, winkeliers en alle andere Alkmaarders reageren op de stelling. Het discussieforum is te vinden op www.alkmaar.nl.
De Alkmaarders worden hierop vandaag geattendeerd via een oproep op de voorpagina van de Stadskrant.

Bovendien krijgen bewoners en winkeliers in de straten nabij de kermis een brief in de bus, waarin worden gevraagd hun mening te geven over de opzet van de kermis dit jaar. De gemeente is vooral benieuwd wat beter of slechter was dan andere jaren. Het gaat dan om punten als bereikbaarheid, parkeren of mogelijke geluidsoverlast. Wie niet op internet wil discussiëren, maar de gemeente rechtstreeks een reactie wil geven, kan gebruik maken van het e-mailadres kermis2004@alkmaar.nl Reacties per brief kunnen worden gestuurd naar Gemeente Alkmaar, Sector Stadsbeheer, afd. GVB, Postbus 53, 1800 BC Alkmaar.

Behalve rechtstreekse reacties van betrokkenen vraagt de gemeente ook om de mening van bedrijven- en winkeliersorganisaties in en rond de binnenstad. De jongerenraad en de bond van kermisexploitanten worden ook betrokken in de inventarisatieronde. Daarnaast worden intern de ervaringen verzameld van bijvoorbeeld de politie, brandweer en afdeling verkeer. Alle reacties worden verwerkt in een nota, waarin keuzes worden voorgesteld voor de zomerkermis van 2005. Deze nota wordt door het college van burgemeester en wethouders besproken, waarna besluiten worden genomen. Reacties die binnenkomen voor maandag 4 oktober kunnen nog worden verwerkt in de nota.

15 september 2004