Gemeente Ambt Montfort


Afscheidsreceptie burgemeester Barske

UITNODIGING

Aan alle verenigingen en instellingen uit de gemeente en alle inwoners

Op 15 september 2004 zal burgemeester drs. A.C. Barske wegens het aanvaarden van het burgemeesterschap van de gemeente Stein, de gemeente verlaten.
In verband hiermee wordt op 9 september 2004 van 19.30 uur tot 21.30 uur afscheid van de burgemeester en mevrouw Barske genomen. Graag nodigen wij u uit voor deze afscheidsreceptie in Partycenter Den Zwarten Berg, Postweg 1 te St. Odiliënberg.

De burgemeester heeft te kennen gegeven dat eventuele kados ten goede komen aan de restauratie van het Kasteel Montfort. Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer 1131.65.056 t.n.v. Gemeente Ambt Montfort: inz. Stg. Kasteel Montfort.

Het
college,
De gemeenteraad,
G.W.G.F. Nissen, loco-burgemeester J.L.A. van der Varst, plv-voorzitter
mr. S.B.E. Willems-van Ulden, secretaris R.J.J. Notermans, griffier