Waterschap Groot Salland

Vergaderingen 2004

5 augustus 2004

Het Algemeen Bestuur vergadert maandelijks met uitzondering van de zomermaanden. Deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u kosteloos bijwonen.

Er bestaat een gelegeheid om in te spreken op agendapunten. Dit dient u minimaal 2 dagen van tevoren te melden bij mevrouw J. Otten, directiesecretaresse, onder vermelding van het agendapunt waarover u het woord wil voeren. Haar telefoonnummer is 038 - 455 72 11. Een e-mail sturen kan ook jotten@wgs.nl

De vergaderingen worden gehouden in het waterschapskantoor, Dokter Van Thienenweg 1 te Zwolle, aanvang 13.30 uur.

Vergaderdata 2004(onder voorbehoud)

Donderdag 16 september

Donderdag 18 november

Donderdag 16 december

De vergaderdata 2005 zijn nog niet bekend.