Universiteit van Amsterdam

Efficiënt klimaatbeleid beperkt kosten tot 0,3 % van nationaal inkomen


Promotie Milieu-economie


woensdag 15 september 10.00 uur

Johannes Bollen analyseert de kosten van klimaatbeleid in een internationale context. Belangrijke factoren achter de macro-economische kosten van klimaatbeleid worden geïdentificeerd: technologische groei, economische groei, de structuur en openheid van economieën en het aantal landen dat participeert in een klimaatbeleid. De vormgeving van het beleid is van belang. Bollen keek in zijn onderzoek naar de emissiehandel, de excessief vergeven hoeveelheid emissieruimte aan Rusland, uitzonderingsclausules voor de energie-intensieve industrieën en vele andere factoren. Bij emissiehandel kunnen de kosten van het Kyoto Protocol in 2010 voor de EU beperkt blijven tot 0,3 % van het Nationaal Inkomen. Bij minder efficiënte oplossingen kunnen deze kosten oplopen tot 0,6 %.

J.C. Bollen: A trade view on climatie change pollecies. A multi-region multi-sector approach. Promotor is prof. dr. J.W. Velthuijsen.

De academische plechtigheden vinden plaats in de Aula van de UvA, Singel 411, Amsterdam. Meer informatie over de items in deze agenda kunt u krijgen bij de afdeling Persvoorlichting, tel. 020 - 525 2695, e-mail: persvoorlichting@uva.nl. Met vragen over plechtigheden Geneeskunde kunt u contact opnemen met AMC Voorlichting, tel. 020 - 566 2929