Technische Universiteit Delft

De opening van het collegejaar en alle intreeredes en promoties worden gehouden in de Aula van de TU Delft, Mekelweg 5, Delft

Opening Casimir Research School Delft - Leiden
15 september 2004 | 16.00 uur
Plaats | Senaatszaal, Aula TU Delft

Op woensdag 15 september zal een nieuw samenwerkingsverband tussen de TU Delft en Universiteit Leiden officïeel van start gaan: de
Casimironderzoeksschool Delft - Leiden.

De gezamelijke onderzoeksschool heeft als doel verdieping en verbreding te bieden aan de opleiding tot doctor in de natuurkunde en nauw gerelateerde wetenschappelijke disciplines aan beide universiteiten. De school omvat met name wetenschappers aan het Kavli Instituut voor Nanoscience Delft en aan het Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde (LION). Vernoemd naar de beroemde Nederlandse natuurkundige en voormalig directeur van Philips Research, Hendrik Casimir (1909-2000) benadrukt de school de verwevenheid van onderzoek en toepassingen.
Tijdens de opening zal het onderwijsprogramma en andere activiteiten van de school worden toegelicht. Ook zullen enkele sprekers Casimir's visie op wetenschap en technologie toelichten, alsmede zijn wetenschappelijke nalatenschap en de betekenis hiervan voor de moderne (nano)fysica. De middag wordt afgesloten met een feestelijke borrel.

Meer informatie?
Casimir Research School Delft - Leiden
E: info@casimir.researchschool.nl
W: http://casimir.researchschool.nl