Gemeente Amsterdam

Jongeren uit Zuidoost gaan toezicht houden
7 september 2004 - Zuidoost

Het dagelijks bestuur van Amsterdam Zuidoost zal woensdag 15 september 2004 een samenwerkingsovereenkomst aangaan met politie, StIDA en Maatwerk. Dankzij geld van de dienst Maatschappelijke Ontwikkeling gaan twee jeugdtoezichtteams voor tenminste een jaar patrouilleren in Gaasperdam.

Twaalf jongeren uit Zuidoost tussen de 16 en 23 jaar zullen worden verdeeld over twee jeugdtoezichtteams en worden ingezet om de leefbaarheid in Gaasperdam te verbeteren. De jongeren van deze zogenaamde `South-East Side teams' (SES- team) zullen van ervaren begeleiders het vak van toezichthouder leren en zullen tegelijkertijd bijdragen aan een veiligere buurt.

In 2002 is het stadsdeel gestart om per wijk samen met de bewoners veiligheidsplannen op te stellen. Bewoners geven hierbij aan op welke plekken en waarom zij zich onveilig voelen. In het veiligheidsplan wordt vervolgens opgeschreven door wie en hoe deze onveilige plekken worden aangepakt. Uit veel van deze veiligheidsplannen komt naar voren dat bewoners rondhangende groepen jongeren op straat als onveilig ervaren. De ervaring bij projecten elders leert dat deze groepen zich veel succesvoller laten aanspreken op hun ongewenste gedrag door hun leeftijdsgenoten.

De jongeren zullen onder andere worden ingezet op schoolpleinen en winkelcentra tijdens pauzes, het begeleiden van leerlingen van en naar metrostations en surveilleren op marktdagen. Verwacht wordt dat deze preventieve aanpak ook zal leiden tot een daling van de jeugdcriminaliteit. Ook zullen de leden van het SES-team melding maken van `onvolkomenheden' in de openbare ruimte, zoals defecte straatverlichting, auto- en fietswrakken, op straat liggende accu's, losliggende stoeptegels en gaten in fietspaden.

Een tweede belangrijke reden voor het opzetten van jeugdtoezichtteams is om jongeren een kans te geven op een beter toekomstperspectief. De jongeren in de leeftijdscategorie 16 t/m 23 jaar worden door het jongerenloket van Maatwerk gescreend en aangemeld voor dit project. Het verwachte resultaat is om tenminste 60 % van de jongeren door te laten stromen naar een reguliere baan of verdere scholing of een leer-werktraject. Door StIDA zullen begeleiders worden geworven die de jongeren de `kneepjes' van het toezichthouden gaan bijbrengen. De politie draagt tenslotte zorg voor een opleiding waarbij de jeugdtoezichthouders leren om te gaan met bepaalde situaties.

Aan het einde van de periode wordt het project geëvalueerd. Bij gebleken succes is het mogelijk om het project te vervolgen. Ook een uitbreiding van de toezichtteams zal in dat geval tot de mogelijkheid behoren.

© Gemeente Amsterdam