Provincie Friesland

PERSBERICHT

Nummer: 237 AdV
Datum: 8 september 2004

PS vergadering uitgesteld naar 16.00 uur i.v.m. aanbieden petitie in den haag

Provinciale Staten van Fryslân zullen op 15 september samen met statenleden uit Groningen en Drenthe en mensen van diverse andere (overheids)organisaties uit het Noorden een petitie over het behoud van de Langmangelden aanbieden aan de vaste kamercommissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer. Hierdoor is het begin van de geplande statenvergadering uitgesteld tot 16.00 uur. De staten zullen die dag doorvergaderen tot uiterlijk 22.00 uur.

Het Noorden verzoekt met de petitie de Regering en de Tweede Kamer met klem het programma 'Kompas voor het Noorden' niet stop te zetten na 2006. De volksvertegenwoordigers van de noordelijke gemeenteraden en Staten willen met deze actie zichtbaar opkomen voor de belangen van de bevolking van Noord-Nederland. Zij blijven zich inzetten voor het versterken van de economische structuur en het wegnemen van het economisch faseverschil.

Op 1 september jl. hebben tal van vertegenwoordigers uit de politiek, van maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, waaronder VNO-NCW, de FNV, de NOM, het Friesland College en de drie noordelijke Commissarissen van de Koningin, een oproep getekend gericht aan de leden van de Regering en de Tweede Kamer en is besloten een petitie aan te bieden. Deze aanbieding zal plaatsvinden voorafgaand aan de behandeling van de nota 'Pieken in de Delta, Gebiedsgerichte Economische Perspectieven'.


-----------------------
Voor informatie over dit persbericht kunt u bellen met Communicatie en Externe Betrekkingen van de provincie Fryslân, tel. nr. 058 - 292 5735 Dit persbericht is ook te vinden via internet, www.fryslan.nl

---- --