Ministerie van Verkeer en Waterstaat


http://www.minvenw.nl

MinVenW: Ingebruikname reuzenpompen grootste gemaal van Europa

Op woensdag 15 september 2004 neemt Rijkswaterstaat de twee nieuwe pompen in het gemaal te IJmuiden officieel in gebruik. Met deze pompen is het gemaal uitgebreid tot zes pompen. Door de vergroting van de maalcapaciteit kan het water, dat via het Amsterdam-Rijnkanaal en het Markermeer naar het Noordzeekanaal stroomt, sneller worden afgevoerd naar zee. Ook kan de wateroverlast bij extreme omstandigheden verminderen of zelfs voorkomen worden. De totale pompcapaciteit is nu 260 kubieke meter per seconde. Nergens in Europa is een gemaal te vinden dat zo groot is.

Programma
10.15 uur Ontvangst in het Gemaal IJmuiden 10.45 uur Toespraken door:

- de heer mr. ing. J.H. Dronkers, Hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Directie Noord-Holland

- Mevrouw drs. J.M. de Vries, dijkgraaf Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
11.15 uur Officiële handeling door de heer mr. ing. J.H. Dronkers
Aansluitend een gezamenlijke toast 11.45 uur Feestelijke lunch
12.30 uur Einde bijeenkomst.

Persexcursie
Voorafgaand aan de officiële ingebruikname van de pompen organiseert Rijkswaterstaat een persexcursie tussen 08.30 uur en 09.30 uur. Tijdens de excursie gaan we in op de noodzaak van de uitbreiding en op het bouwproces. Vervolgens nemen we een kijkje bij de reuzenpompen. Vanwege het vroege tijdstip is er gezorgd voor broodjes. Locatie: Gemaal IJmuiden, Noordersluisweg 11, IJmuiden
---


----------------------------------------