Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

http://www.minbzk.nl

MINBZK: Uitnodiging opening '3QC'

UITNODIGING

ZKH Prins Constantijn der Nederlanden opent op woensdag 15 september de '3rd Quality Conference for Public Administrations in the EU (3QC) in de Doelen te Rotterdam. Op deze conferentie die t/m vrijdag 17 september wordt gehouden, zullen honderden deelnemers uit 25' EU-landen hun ervaringen over succes en mislukkingen in de publieke sector uitwisselen. In ruim honderd sessies gaan zij met elkaar en met vertegenwoordigers van andere (overheids)organisaties in debat over het verbeteren van de dienstverlening en het verhogen van de efficiency van overheidsorganisaties. Op de openingsdag worden de congresdeelnemers verder toegesproken door minister De Graaf van BVK en door de voormalige vice- minister-president van de USA, Al Gore. Meer informatie over het programma is te vinden op www.3qconference.org.

Een vertegenwoordig(st)er van uw redactie is hierbij van harte welkom. U kunt zich daarvoor aanmelden bij het secretariaat van de afdeling persvoorlichting, telefoon 070 - 426 8300.

Noot voor de redactie,