Gemeente Rotterdam

13 september 2004

Persuitnodiging

Op woensdag 15 september vanaf 18.00 uur legt wethouder Wim van Sluis (Haven, Economie, Werkgelegenheid en Milieu) het eerste stuk buis van wat in de nabije toekomst een warmtenetwerk moet worden tussen haven en stad. Hiermee is de start gemaakt van de benutting van industriewarmte voor verwarming van woningen, bedrijven en tuinbouwkassen.

Twee overeenkomsten worden ondertekend. De gemeente Rotterdam, het Havenbedrijf Rotterdam, de provincie Zuid-Holland, Shell Nederland Raffinaderij, AVR, Nuon, Eneco en E.ON ondertekenen een overeenkomst om gezamenlijk de oprichting van een Warmtebedrijf voor te bereiden met als doel levering van industriewarmte aan energiebedrijven voor distributie. Een eerste demonstratieproject vormt de tweede ondertekening waarbij de Gemeente Rotterdam, Nuon en de woningcorporaties Woonbron Maasoevers en Vestia afspraken vastleggen over de levering van warmte door Nuon aan 6000 woningen in Hoogvliet.

De ondertekening van beide overeenkomsten vindt plaats op het Informatiecentrum Hoogvliet Vernieuwt, Sprong 10, 3191 EV Hoogvliet.

noot voor de redactie/