Provincie Zeeland


Ondertekening Sociaal Akkoord

Op woensdag 15 september vindt in het provinciehuis de officiële ondertekening van het Sociaal Akkoord plaats. In het akkoord geven BZW, MKB Zeeland, FNV, CNV, Vakcentrale MHP, de Zeeuwse gemeenten en de Provincie Zeeland aan welke knelpunten op de Zeeuwse arbeidsmarkt zij de komende vier jaar structureel en gezamenlijk zullen aanpakken. Jet Bussemaker, lid van de Tweede Kamer, zal de bijeenkomst inleiden.

Het College van gedeputeerde staten heeft in haar collegeprogramma Alle Zeilen bij aangekondigd een Sociaal Akkoord te willen sluiten met werkgevers- en werknemersorganisaties en gemeenten om bepaalde knelpunten op de arbeidsmarkt gezamenlijk op te pakken.

Het afgelopen jaar is hierover met allerlei partijen regelmatig overleg geweest. Dit overleg heeft geresulteerd in een Sociaal Akkoord waarin 4 themas centraal staan: zwakke groepen op de arbeidsmarkt, de combinatie arbeid/zorg, de aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt en de vergrijzing op de arbeidsmarkt.

De Provincie Zeeland heeft voor de komende vier jaar 450.000,- per jaar beschikbaar gesteld voor projecten die in het kader van het Sociaal Akkoord uitgevoerd (kunnen) worden. Hiermee kan maximaal 40% van de projectkosten gefinancierd worden.

Organisaties die bij de bijeenkomst aanwezig willen zijn maar nog geen uitnodiging hebben ontvangen, kunnen zich alsnog opgeven door contact op te nemen met de afdeling Economische Zaken van de Provincie Zeeland.

13 september 2004, R.G.M. Jimenez, tel. 0118-631856, nr. 84/04