Nederlandse Taalunie

Interactieve bijeenkomst taal- en spraaktechnologie

Den Haag, 13 september 2004

Interactieve bijeenkomst taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands Tilburg, 15 september 2004

Op woensdag 15 september aanstaande organiseert SenterNovem een interactieve bijeenkomst rond taal- en spraaktechnologie voor het Nederlands. Deze bijeenkomst vindt plaats van 12u00 tot 17u00 in het Willem II Stadion te Tilburg, Nederland.

De bijeenkomst is een initiatief van de Nederlandse Taalunie, de Nederlandse ministeries van Economische Zaken (EZ) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO), de administratie Wetenschap en Innovatie (AWI) van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (MVG), het Instituut voor de aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie in Vlaanderen (IWT-Vlaanderen) en het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO-Vlaanderen).

De genoemde beleidsorganisaties in Vlaanderen en Nederland werken al geruime tijd samen aan het stimuleren en ondersteunen van het Nederlands in taal- en spraaktechnologie. Die samenwerking krijgt nu concreet gestalte met het Vlaams-Nederlandse subsidieprogramma STEVIN, dat op 15 september officieel van start gaat.

STEVIN staat voor Spraak- en Taaltechnologische Essentiële Voorzieningen In het Nederlands en heeft in feite een tweeledig doel. Enerzijds het stimuleren van de taal- en spraaktechnologische sector in Vlaanderen en Nederland, zodat de innovatiecapaciteit van deze sector kan worden vergroot, en anderzijds het realiseren van een adequate digitale taalinfrastructuur voor het Nederlands, zodat de positie van het Nederlands in de ons omringende informatie- en communicatiewereld kan worden gevrijwaard en verder versterkt. STEVIN heeft een budgettaire omvang van 11,4 miljoen euro en heeft een looptijd van vijf jaar.

Taal- en spraaktechnologie maakt de communicatie tussen mens en machine met behulp van natuurlijke gesproken en geschreven taal mogelijk, en wordt een steeds belangrijker instrument in onze moderne informatie- en communicatie-maatschappij. Essentieel daarbij is dat informatie goed toegankelijk blijft en dat communicatie kan gebeuren in de eigen moedertaal, en zeker voor kleine talen zoals het Nederlands is dat niet altijd even evident. Immers, ontwikkelaars van taal- en spraaktechnologische toepassingen richten zich in hoofdzaak op de grote talen die hen een afdoende afzetmarkt voor hun producten garanderen en de investeringskosten die met de ontwikkeling van taal- en spraaktechnologie gepaard gaan, voldoende rendabel maken.

Het is dan ook de taak van de overheid om voldoende stimuli en hulpmiddelen aan te reiken zodat ontwikkelaars toch de stap naar taal- en spraaktechnologische toepassingen voor het Nederlands kunnen zetten. Op die manier kan het Nederlands een volwaardige rol blijven spelen in de informatiemaatschappij waarin wij leven en werken, en hoeft de Nederlandstalige burger geen taaldrempel te overbruggen om optimaal aan deze maatschappij te kunnen deelnemen.

Meer informatie over het programma STEVIN is te vinden op http://taalunieversum.org/stevin.
© Nederlandse Taalunie, 2000/2004 - alle rechten voorbehouden