Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland

Wajong

Wajong-plannen kabinet gaan niet ver genoeg

Werk moet lonen, ook voor jonggehandicapten;

In de plannen van het kabinet om jonggehandicapten meer kansen op de arbeidsmarkt te geven, mist de Chronisch zieken en Gehandicapten Raad Nederland (CG-Raad) een aantal belangrijke maatregelen. Woensdag 15 september vindt in de Tweede Kamer Algemeen Overleg plaats over de Wajong.

De CG-Raad wil dat het kabinet onder meer de volgende maatregelen toevoegt aan haar plannen:


* Een jonggehandicapte die zijn baan verliest, moet zijn recht op een WAJONG-uitkering behouden.

* Mensen die om medische redenen geen volledige werkweek kunnen maken, moeten boven het inkomensniveau van de Wajong uit kunnen komen. Werk moet lonen.

* Vergoeding van ADL-hulp op werk en in onderwijs.
* Een quotum-regeling: een verplichting die ervoor zorgt dat werkgevers een bepaald percentage arbeidsgehandicapten in dienst hebben. Artikel 5 van de Wet Rea biedt de mogelijkheid om hier een AMvB voor op te stellen.

De CG-Raad waardeert de speciale aandacht die het kabinet voor jonggehandicapten heeft en is positief over een aantal voorstellen. Een voorbeeld van een stimulerende kabinetsmaatregel is om de no-risk-polis voor werkgevers gedurende het hele werkzame leven van de Wajonger te laten gelden. De voorstellen van het kabinet gaan de CG-Raad echter niet ver genoeg.

De CG-Raad heeft zijn reactie op het kabinetsstandpunt naar de Tweede Kamer gestuurd.

Zie ook onze berichtgeving en de achtergrondinformatie van 5 augustus.

Klik hier voor de volledige reactie van de CG-Raad

(Geplaatst: 13 september 2004)
---