Gemeente Eindhoven

Persbericht: 14 september 2004 no. 225

Stadsdeelcommissie Centrum houdt eerste wijkschouw

Woensdag 15 september a.s. houden de leden van de recent opgerichte Stadsdeelcommissie Centrum hun eerste wijkschouw.

Door middel van een rondgang door het centrum van Eindhoven wil de stadsdeelcommissie kennis nemen van ontwikkelingen, knelpunten en kansen in het gebied. Er vinden ook (korte) gesprekjes plaats met (vertegenwoordigers van) ondernemers, horeca en bewoners.

Deze wijkschouw is de eerste activiteit van Stadsdeelcommissie Centrum. Volgend op de wijkschouw gaan de leden van de commissie de komende maanden nog gesprekken aan met enkele tientallen specifieke organisaties in de binnenstad. Belanghebbenden hebben daar de kans om aan de lokale politici hun mening te geven over allerlei zaken die het centrumgebied betreffen. De Stadsdeel-commissie Centrum bepaalt mede naar aanleiding daarvan haar jaarplan 2005.

Programma 15 september:

15.00 - 15.15 Stadsdeelkantoor Centrum: verzamelen en vertrek
15.15 - 15.30 Medina: Korte wandeling door het gebied.
15.30 - 16.00 Stratumseind: ontmoeting met vertegenwoordigers van de Vereniging Horecabelangen Stratumseind.

16.00 - 16.45 Kerkstraat en de Markt: ontmoeting met vertegenwoordigers van de Ondernemersvereniging Kerkstraat Catharinaplein, Vereniging Marktbelangen Eindhoven en de Heuvelgalerie
16.45 - 17.30 Stationsplein en Dommelstraat: ontmoeting met vertegenwoor-digers van de onlangs gefuseerde Horecavereniging Stationsplein en Dommelstraat

17.30 - 18.00 De Bergen, café Wilhelmina: ontmoeting met enkele bewoners en horecaondernemers uit het gebied.

© 2004 Gemeente Eindhoven