Gemeente Bergen op Zoom


Consuls Oorlogsgravenstichting te gast in Bergen op Zoom

Woensdag 15 september zijn de consuls van de Oorlogsgravenstichting voor hun jaarlijkse Consuldag bijeen in Bergen op Zoom. Burgemeester P. van der Velden zal hen 's ochtends om 10:00 uur welkom heten in de foyer van Schouwburg De Maagd.

Daarna verplaatst men zich naar de Britse en Canadese erevelden aan de Ruytershoveweg. Daar zullen Engelse collega's demonstraties geven over hoe zij groot onderhoud plegen aan het groen en de stenen. Daarmee wordt tevens gezorgd dat de graven er goed bij liggen als op 27 oktober de herdenkingen rond het 60-jarig bevrijdingsjubileum van start gaan.

Dit jaar valt de jaarlijkse Consuldag samen met de vijfjaarlijkse Field Day, georganiseerd door de Commonwealth War Grave Committee. (Vandaar de aanwezigheid van de Engelsen.) De Oorlogsgravenstichting is opgericht 1946 en onderhoudt ca 50.000 graven van Nederlandse oorlogsslachtoffers, gelegen in 50 landen in vijf continenten. Daarnaast verzorgt de stichting 10.000 graven in Nederland van geallieerde militairen. Er zijn 429 consuls in Nederland, die als regel in dienst zijn bij een gemeente. Eén keer per jaar komen de consuls bij elkaar in een gastgemeente. In Bergen op Zoom gaat men na de lunch nog naar natuurgebied De Kraayenberg om de dag af te sluiten met een borrel op het Markiezenhof.