Gemeente Kampen

Persbericht

Kampen, 14 september 2004

Sybe Minnema geëerd door z'n geboortestad Kampen

Aanstaande woensdag 15 september organiseert Uitgeverij Wereldbibliotheek een feestelijke bijeenkomst in het Cobramuseum ter ere van de 80ste verjaardag van Sybren Polet en het verschijnen van het eerste deel van zijn autobiografie `Een geschreven leven'.

Om te eren dat deze veelgeprezen schrijver in Kampen geboren is, krijgt dhr. Minnema tijdens de feestelijke bijeenkomst namens de gemeente Kampen een cadeau, een standaard met een zilveren stadsfront en inscriptie, aangeboden door de portefeuillehouder cultuur, drs. De Boer.

Sybren Polet, pseudoniem van Sybe Minnema, is op 19 juni 1924 aan de Veen Valckstraat 13 te Kampen geboren. Hij is een schrijver van Nederlandstalige proza en poëzie. Als dichter wordt Polet tot de Vijftigers gerekend. In zijn romans en verhalen brak hij met bestaande conventies en chronologie. Hij schreef ook toneelstukken en kinderboeken en stelde bloemlezingen samen van gedichten en science fiction literatuur. Voor zijn hele literaire oeuvre heeft hij vorig jaar de prestigieuze Constantijn Huygens-prijs gewonnen.

Achtergrond Polet
Hij is de oudste in een gezin van vier kinderen. Minnema leest veel in z'n jeugd, dankzij de Openbare Bibliotheek in Kampen. Hij verkondigt al vroeg `verhaaltjesverteller' te willen worden. In de oorlog bezoekt hij de kweekschool in Zwolle, maar een carrière in het onderwijs streeft hij niet na. Na zijn eindexamen duikt hij onder. Daarvoor heeft hij enkele maanden in de Noordoostpolder gewerkt, waar hij wordt opgepakt om in Duitsland te werk te worden gesteld. Maar hij weet aan de Duitsers te ontsnappen. Tijdens zijn onderduikperiode leest hij o.a. Ibsen en Strindberg. Na de oorlog studeert Minnema enige tijd Nederlands (1946-1949) en geeft hij korte tijd les. Maar zijn werkelijke interesse ligt elders. Z'n schrijverscarrière begint in 1946 als o nderzijneigennaamdedichtbundelGenesisverschijnt.Zijn officiële debuut, als Sybren Polet, verschijnt in 1949 in het tijdschrift Podium: het gedicht `Transparant'. In 1952 wordt hij redacteur van Podium. Zijn eerste dichtbundel verschijnt in 1953: Demiurgasmen. Op 8 januari 1954 verhuist hij vanuit Kampen naar Amsterdam.

Kampen komt niet voor in het oeuvre van Polet, althans niet op een herkenbare, aansprekende manier. Hij gebruikt de stad ook niet als decor in z'n boeken, zoals andere Kamper schrijvers doen. Hoe Polet aan Kampen terugdenkt -toch de plaats waar hij de eerste dertig jaar van z'n leven heeft gewoond-, zal dan ook mogelijk duidelijk worden uit zijn autobiografie, Een geschreven leven.

Sinds een jaar of vier worden er initiatieven ontplooit om Polet onder de aandacht te brengen in Kampen. De Kamper beeldend kunstenaar Henk Tichelaar maakt prenten geïnspireerd op Polets poezie. `Ik zag er meteen iets in dat mij fascineerde, vooral in die machinale gedichten' .... `in Polets gedichten zie je een prachtige spanning tussen het machinale enerzijds en het organische, het biologische of ronduit menselijke anderzijds. Hij laat de grens tussen die twee domeinen vervagen'.