CDA

CDA
14-09-04
'Voorstellen herziening stabiliteits- en groeipact beneden de maat' Op 15 september debatteert het Europees Parlement met minister Zalm en de Europese Commissie over de herziening van het stabiliteits- en groeipact. CDA-Europarlementariƫr Corien Wortmann (economische en monetaire zaken) vindt de voorstellen beneden de maat.

Volgens Corien Wortmann brengt het voorstel van de Europese Commissie ons van de regen in de drup. Wortmann: "De kern van het Pact moet overeind blijven. Dat wil zeggen maximaal 3% van BNP-begrotingstekort en staatsschuld 60% van BNP. Het voorstel is echter minder duidelijk dan het bestaande pact. Met andere woorden: men wil wel flexibiliseren, maar zonder objectieve en algemeen geldende criteria. Op dit punt schiet het voorstel te kort."

Wortmann vindt verder dat de Europese Commissie krachtigere middelen en bevoegdheden in handen moet krijgen om de Lidstaten aan de afspraken van het Pact te binden. Strengere naleving van het Pact dan tot nu toe het geval is een absolute vereiste. "Op dit moment heeft de Raad een te grote vinger in de pap; dit leidt tot politisering van het stabiliteitspact. Het sanctie-mechanisme in het huidige stabiliteitspact is niet glashard en neutraal gebleken, want grote lidstaten konden op basis van hun machtspositie de regels ongestraft schenden."

Corien Wortmann stelt voor om harde afspraken vast te leggen dat een Lidstaat in tijden van economisch voorspoed moet sparen. In het huidige Pact is niet afdoende vastgelegd dat er in tijden van economisch voorspoed gewerkt moet worden aan de opbouw van een surplus.

Wortmann: "Dit is echt van wezenlijk belang voor een succesvol stabiliteitspact. De opbouw van een dergelijke buffer is bijvoorbeeld met het oog op de vergrijzing onontbeerlijk. Het is dan ook te verwelkomen dat de Commissie het belang hiervan in het herziene pact onderstreept. Tegelijkertijd biedt het pact met de 3% limiet Lidstaten in principe genoeg ruimte om hun economie te stimuleren in tijden van economische neergang."