Gemeente Hengelo

Website over toekomst Hengelo

Praat mee over de structuurvisie 2030

Hoe ziet Hengelo er in 2030 uit? Dwalen we door een stedelijke jungle van wolkenkrabbers, domineert een groene oase het straatbeeld of blijft alles gewoon bij het oude? Deze vragen komen aan de orde op de website
www.hengelo2030.nl. Met deze website en het Ruimtelijk Verkenningsdocument, dat vandaag is vrijgegeven voor inspraak, zet Hengelo de eerste stappen naar een structuurvisie voor de toekomst. Iedereen kan daarover via de website meepraten.

De gemeente heeft de website ontwikkeld zodat inwoners van Hengelo kunnen vertellen hoe zij de toekomst van hun stad zien. Wekelijks is er een poll en kunnen bezoekers reageren op de Stelling van de week. De reacties van de bezoekers worden op de site geplaatst en uiteindelijk ook gebruikt om het Ruimtelijk Verkenningsdocument waarvan nu een concept gereed is aan te passen. De gemeente zal bij het aanpassen van het verkenningsdocument duidelijk maken welke suggesties zij wel en welke zij niet heeft overgenomen.

Interactief

Door middel van de interactieve website met de bijbehorende mogelijkheden wordt de Hengelose bevolking uitgenodigd mee te denken over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad en ideeën en opvattingen kenbaar te maken. Reacties van bezoekers en uitkomsten van de poll worden doorlopend toegevoegd aan de site. Het is de eerste keer dat de gemeente Hengelo deze vorm van inspraak aanbiedt.

Waarom een structuurvisie?

De gemeente maakt een structuurvisie voor de ruimtelijke ontwikkeling. Een visie die bepaalt hoe Hengelo zich de komende jaren ruimtelijk gezien zal ontwikkelen. Deze langetermijnvisie geeft geen concrete invulling, maar maakt het mogelijk om te werken aan de toekomst van de stad vanuit gezamenlijke ambities. Over 25 jaar moet de stad aantrekkelijk zijn om te wonen, te werken en te recreëren. Daarom moeten er keuzes worden gemaakt.

Planning

Het maken van een structuurvisie gebeurt in drie fasen. Het Ruimtelijk Verkenningsdocument ligt tot 15 oktober ter inzage, via de website en in de Gemeentewinkel. Naar verwachting wordt eind december 2004 de eerste fase afgerond en is het kader gevormd voor het vervolg. Dit document beschrijft de veranderende maatschappij, de kansen voor Hengelo en de ambities. Deze zijn vervolgens uitgewerkt in de themas wonen, werken, mobiliteit, voorzieningen en identiteit. De tweede fase bestaat uit het ontwikkelen van scenarios en een voorkeursscenario voor de ruimtelijke ontwikkeling. De laatste fase is het maken van de structuurvisie. Eind 2006 zal deze gereed zijn.

Geen gerelateerde pagina's