Gemeente Heythuysen

Nieuws

JOP Grathem

De gemeente heeft vernomen dat er onrust is ontstaan vanwege de publicatie in de Streekbode van 1 september jl. betreffende de gedachte een jongeren ontmoetingsplaats (JOP) te realiseren op de hoek Kuiperweg-Clausstraat.

Deze locatie is in beeld gekomen naar aanleiding van gesprekken die hebben plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van jeugd uit Grathem, bewoners Nassauplein en gemeente. Het doel van deze gesprekken was te bezien of er in de kern Grathem een goede locatie beschikbaar is voor de realisering van een JOP.

Zoals reeds in de vorige publicatie vermeld is in dit kader nog geen besluit genomen en is deze gedachte nog niet verder uitgewerkt. Het college hecht eraan om de burgers in een vroeg stadium bij de gedachte te betrekken. Dit is de reden dat eenieder in de gelegenheid wordt gesteld voor 29 september a.s. zijn zienswijze kenbaar te maken. Afhankelijk van de ingekomen zienswijze wordt besluit genomen of gedachte verder uitgewerkt wordt en op welke wijze. Op dit moment ligt op geen enkele wijze vast dat zonder redelijk draagvlak van buurtbewoners een JOP wordt gerealiseerd. De gemeente hoopt op een verstandige benadering van alle betrokkenen.