Gemeente Heythuysen

Nieuws

Vrijwilligersspeld 2004 Gemeente Heythuysen

In het jaar 2001 (het Internationale jaar van de vrijwilliger) heeft de gemeente Heythuysen, naast het jaarlijkse presentje voor de vrijwilligers, besloten tot het instellen van een vrijwilligersspeld. Ook dit jaar zal de vrijwilligersspeld worden uitgereikt.

Deze speld kan worden uitgereikt aan een persoon die zich op bijzondere wijze verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap. Per jaar zijn er maximaal vijf spelden beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor de vrijwilligersspeld dient aan een aantal criteria te worden voldaan. Zo kan de speld worden verleend aan zowel een ingezetene als een niet-ingezetene van de gemeente Heythuysen, die zich op bijzondere wijze belangeloos verdienstelijk heeft gemaakt voor de gemeenschap(pen) uit de gemeente Heythuysen. De vrijwilligersspeld is persoonsgebonden, dus duo-nominaties en groepsnominaties kunnen niet worden gehonoreerd.

Oproep voordrachten kandidaten

Het gemeentebestuur roept besturen van verenigingen, instellingen en organisaties op om kandidaten voor te dragen voor de vrijwilligersspeld. Maar ook u als burger kunt de vrijwilliger bij u in de buurt voordragen. Gemotiveerde voordrachten dienen uiterlijk 15 oktober a.s. in het bezit te zijn van de gemeente.

De voordrachten zullen worden beoordeeld door een aparte commissie. Deze commissie brengt vervolgens een advies uit aan het college van burgemeester en wethouders.

Voordrachten kunnen worden gericht aan het team Welzijn van de gemeente Heythuysen (s.v.p. in gesloten envelop met de tekst Voordracht vrijwilligersspeld). De voordrachten worden vertrouwelijk behandeld. Het is de bedoeling om de speld in december van dit jaar uit te reiken.

Voor eventuele nadere informatie kunt u contact opnemen met het team Welzijn, tel. 0475 499353 of 499355.