Gemeente Heythuysen


Afval nabij en in de verzamelcontainers

Burgers stellen hoge eisen aan hun omgeving; men wil geen troep op straat en parken moeten schoon zijn, maar men neemt minder dan voorheen de verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte.

Binnen de gemeente zijn op diverse locaties verzamelcontainers geplaatst om onder andere glas, blik en kunststof flessen gescheiden in te zamelen. Helaas moeten we constateren dat deze locaties niet altijd even netjes achtergelaten worden. Steeds vaker worden er goederen aangeboden die hier niet thuishoren zoals op de onderstaande foto een wasmiddelpak en een lege motoroliekan. Tevens is geconstateerd dat er in de verzamelcontainer voor het blikafval een cirkelzaag en verschillende soorten plastic afval zijn gedumpt (zie onderstaande foto). In de verzamelcontainer voor kunststof waar duidelijk op de verzamelcontainer staat vermeld dat deze uitsluitend is bedoeld voor kunststofflessen en flacons zijn diverse soorten aan kunststof afval gedumpt.

Het opruimen van (zwerf)afval brengt grote kosten met zich mee. Deze onnodige kosten worden verrekend in de belastingstarieven. Dat betekent dat alle inwoners hieraan meebetalen en dus slachtoffer worden van de vervuilers. Door de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) zal intensief gecontroleerd worden op het illegaal dumpen van afval. Wanneer de vervuiler achterhaald kan worden dan kan hij of zij rekening houden op een flinke boete.

Mocht u toevallig zien dat mensen afval dumpen, noteer dan het nummerbord en neem zo snel mogelijk contact op met de Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA), dhr G. Tholen (0475- 499 359), of met de politie (0900- 88 44). U mag natuurlijk ook de betrokkenen zelf aanspreken op zijn gedrag.